Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Kerststal laat ons de tedere liefde van God zien

Paus Franciscus in apostolische brief

gepubliceerd: donderdag, 5 december 2019
foto: Wim Koopman
De kerststal in Greccio, ItaliŽ
De kerststal in Greccio, ItaliŽ

De kerst­stal “doet ons beseffen dat Gods liefde voor ons zo groot is, dat Hij een van ons werd, zodat wij op onze beurt één met Hem mogen wor­den.” Dit schrijft paus Fran­cis­cus in een apos­to­lische brief die op 1 de­cem­ber ver­scheen: ‘Admirabile signum’ (‘Bewon­de­rens­waar­dig teken’). De paus was die dag op bezoek in Greccio. Daar ligt de oorsprong van de kerst­stal.

Greccio

De heilige Fran­cis­cus kwam in Greccio, toen en ook nu een klein stadje, waar­schijn­lijk nadat hij in no­vem­ber 1223 Rome had bezocht. Fran­cis­cus wilde de geboorte van Jezus in de stal in Beth­le­hem leven­dig in her­in­ne­ring brengen. Een van de inwoners van Greccio ging aan de slag met zijn aan­wij­zingen en op 25 de­cem­ber vier­den de fran­cis­ca­nen samen met mensen uit Greccio de eucha­ris­tie bij die eerste kerst­stal.

Traditie van de kerst­stal sti­mu­leren

De paus noemt het opbouwen van de kerst­stal “een vreug­de­volle traditie” en een rijke volks­vroom­heid. Met zijn brief wil de paus de traditie van de kerst­stal sti­mu­leren niet alleen in de families, maar ook het gebruik van de kerst­stallen die op scholen een plek krijgen, op het werk, in zieken­hui­zen, ge­van­ge­nissen en op de pleinen van ste­den en dorpen.

Evangeli­sa­tie

Het een­vou­dige idee van de heilige Fran­cis­cus is “een groot werk van evangeli­sa­tie”, schrijft de paus. Al eeuwen­lang raakt de kerst­stal de harten van de mensen. “Aller­eerst omdat de kerst­stal ons de tedere liefde van God laat zien,” schrijft de paus. “In Jezus heeft de Vader ons een broer gegeven, die naar ons op zoek gaat als we verward zijn of verloren lopen, en een loyale vriend aan onze zijde. God de Vader gaf ons zijn Zoon die ons vergeeft en bevrijdt van onze zon­den.”

“De kerst­stal roept op tot navol­ging van Jezus op zijn weg van nede­rig­heid, armoede en zelf­ver­loo­che­ning.”

Van de kribbe naar het kruis

Door het opzetten van de kerst­stal kunnen we ons het tafereel van Beth­le­hem beter voor­stel­len. De geboorte van Jezus in de stal nodigt uit “de armoede te ‘voelen’ en ‘aan te raken’ die Gods Zoon op zich nam door mens te wor­den. Het roept op tot navol­ging van Jezus op die weg van nede­rig­heid, armoede en zelf­ver­loo­che­ning, die van de kribbe naar het kruis leidt. Het vraagt van ons om Hem te ont­moe­ten en Hem te dienen door barm­har­tig te zijn naar onze broe­ders en zusters in nood (cf Matteüs 25, 31-46).”

Opdracht het geloof te delen

De paus loopt in zijn brief de figuren en onder­de­len van de kerst­stal na. En hij sluit zijn brief af met een oproep om het geloof door te geven. “De kerst­stal herinnert ons aan de tijd toen we zelf kind waren […] en doet ons beseffen welk kost­ba­re geschenk we hebben ont­van­gen van degenen die ons het geloof hebben doorge­ge­ven. En dit herinnert ons aan onze opdracht om die zelfde erva­ring te delen met onze kin­de­ren en klein­kin­de­ren.”

 

(bericht via www.katho­liek­le­ven.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose