Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Enquête vormingsactiviteit kinderen en tieners

Op het feest van Sint Caecilia

gepubliceerd: vrijdag, 22 november 2019

Binnen ons bisdom is de wens ontstaan om in het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood een vor­mings­acti­vi­teit op te zetten, ter onder­steu­ning van de vor­ming van kin­de­ren en tieners. In ver­schil­lende lan­den bestaat zoiets onder de naam ‘oratorium’. Het hei­lig­dom in Heiloo kijkt of hier belang­stel­ling voor is.

Het gaat om een naschoolse ac­ti­vi­teit met zaken als catechese, sport en spel en huis­werk­be­ge­lei­ding. In een enquête wordt de in­te­res­se gepeild (zie onder).

Inventa­riseren

Voor welke leef­tijd, wanneer en hoe vaak? Dat zijn onder andere de vragen die wij ons­zelf stellen. Vandaar deze korte enquête. Zouden jullie hieraan mee willen doen? Uw mening zou ons erg helpen.

Het is de bedoeling dat er één enquête per gezin wordt ingevuld, zodat we een even­wich­tig beeld krijgen van de behoefte en wensen van de doel­groep.

Online enquête

Er is een enquête opgezet die u online kunt invullen. Het kost u hooguit tien minuten en helpt ons om een zo passend moge­lijk aanbod te ont­wik­ke­len.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose