Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mars voor het Leven

16 november - 12.00 uur - Jaarbeurs Utrecht

gepubliceerd: woensdag, 13 november 2019

De jaar­lijkse Mars voor het Leven wordt dit jaar gelopen op zater­dag 16 no­vem­ber in Utrecht. De tocht begint om 12.00 uur en start in de Jaarbeurs Utrecht, tegen­over het Centraal Station, inloop vanaf 11.00 uur. In 2018 waren er zo’n 10.000 deel­ne­mers en de organi­sa­tie hoopt dat dit jaar te overtreffen.

De organi­sa­tie hoopt met de Mars een krach­tig sig­naal af te geven naar samen­le­ving en poli­tiek door te laten zien dat velen in Neder­land opkomen voor de bescherm­waar­dig­heid van het ongeboren leven. Doel is opkomen voor het ongeboren leven door het uitdragen van liefde en waar­heid, dat wil zeggen eer­lijke in­for­ma­tie geven zon­der veroor­de­ling of verwijt, maar juist met begrip, opvang en hulp.

Een ander doel is vrouwen, maar ook hun partners en families wijzen op de bestaande hulp bij onbedoelde zwan­ger­schap en bekendmaken met de moge­lijke alternatieven.

Pro­gram­ma

tijd omschrij­ving
11.00 uur Inloop (met pro-life markt)
12.00 uur Start inhou­de­lijk pro­gram­ma met samenzang en sprekers
13.15 uur Start Stille Mars voor het Leven
~ 15.30 uur Afslui­ting gehele pro­gram­ma

Meer in­for­ma­tie

Kijk voor meer in­for­ma­tie en sprekers (onder wie Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en Kees van der Staaij van de SGP) op de web­si­te van Schreeuw om Leven:

Eerst naar de H.Mis

Op de ochtend van de Mars, wordt in Utrecht de mis gevierd in de bui­ten­ge­wone vorm (Tri­den­tijns in de Sint-Jozef­kerk) en in de gewone vorm (Catherina­kathe­draal). Vandaar lopen de deel­ne­mers aan de H.Mis dan in pro­ces­sie naar de Jaarbeurs, waar de Mars voor het Leven vertrekt.

tijd omschrij­ving
10.00 uur Heilige Mis (bui­ten­ge­wone vorm)
Sint-Jozef­kerk, Draaiweg 44, Utrecht
10.30 uur Heilige Mis (gewone vorm)
Catherina­kathe­draal, Lange Nieuw­straat 36, Utrecht
11.30 uur Pro­ces­sie naar de Jaarbeurs
Van Jozef­kerk via Catherina­kathe­draal naar Jaarbeurs

Katho­liek Leven video met Lambert Hendriks

Video­ka­naal van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Katho­liek Leven heeft in het kader van de Mars voor het Leven een video uit­ge­bracht met Lambert Hendriks. Hij is moraaltheoloog en ver­telt waarom bescher­ming van het ongeboren leven een be­lang­rijk on­der­werp is en soms ook een moei­lijk on­der­werp om over te spreken.

Bethany Janzen

Bethany Janzen - ProLife EuropeSpeciaal voor de Mars voor het Leven zal Bethany Janzen van ProLife Europe naar Neder­land komen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose