Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe Samenkerk is uit

gepubliceerd: donderdag, 31 oktober 2019

SamenKerk Editie november 2019Vanaf komend weekend ligt het nieuwste nummer van het bisdom­blad SamenKerk in de paro­chie­kerken om mee te nemen. Of lees ’m op deze web­si­te.

In deze editie

In dit herfst­num­mer onder andere:

  • Veel aan­dacht voor Aller­zie­len (2 no­vem­ber). Met in­for­ma­tie over extra parochiële ac­ti­vi­teiten. Waarom een ker­ke­lijke uit­vaart nog steeds steunt biedt aan familie en nabe­staan­den. En, bent u bekend met het natio­naal requiem dat het Natio­naal Katho­liek Thuisfront or­ga­ni­seert?
  • Ker­ke­lijke kunstvoorwerpen kunnen een nieuw leven krijgen via de Vraag-en-Aanbod web­si­te van het Museum Catha­rij­neconvent
  • Eind no­vem­ber is het weer Advent. We tellen de dagen af naar het Kerst­feest. Adventkalen­ders helpen ons daarbij
  • In de rubriek “Wat ik doe...” komen twee pa­ro­chie­be­stuur­ders aan bod over de bestuur­lijke uit­dagingen in Am­ster­dam-West én -Oost
  • En nog veel meer… met na­tuur­lijk ook het Woord van de bis­schop

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose