Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Communiqué

gepubliceerd: donderdag, 15 juli 2010

Op zon­dag 11 juli heeft pastoor Paul Vlaar van Obdam in het kader van het wereld­kampioen­schap voetbal de heilige eucha­ris­tie gevierd in een oranje kazuifel en ook overigens in teksten en vormen on­vol­doen­de recht gedaan aan de hei­lig­heid van de eucha­ris­tie. De beel­den hier­van hebben in binnen- en bui­ten­land bij gelo­vi­gen veront­waar­diging gewekt.

Al eer­der heeft de bis­schop pastoor Vlaar op het hart gedrukt de heilige eucha­ris­tie niet te vermengen met profane eve­ne­menten. De pastoor heeft gezegd dit geheel te onder­schrij­ven en beloofd zich hieraan te zullen hou­den. De pas­to­rale ijver en inzet van de pastoor staan overigens niet ter dis­cus­sie.

Naar aan­lei­ding van dit nieuwe voorval heeft de bis­schop opnieuw een gesprek gehad met pastoor Vlaar, hem met on­mid­del­lijke ingang een be­zin­nings­pe­rio­de opgelegd en hem voor de duur van deze periode van zijn pries­ter­lijke taken ontheven. Na afloop hier­van zal een en ander opnieuw bekeken wor­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose