Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Studio Radio Maria Heiloo ingewijd

gepubliceerd: zondag, 27 oktober 2019

De tweede studio van Radio Maria Neder­land in het Dio­ce­saan hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo is zater­dag 26 ok­to­ber fees­te­lijk ingewijd door Mgr. Hendriks. Raffaele Galati, verant­woor­de­lijke voor Radio Maria Europa, was speciaal hier­voor naar Heiloo geko­men.

Mgr. Hendriks was erbij aanwe­zig voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie en de inwij­ding. Na de vie­ring van de Eucha­ris­tie in de grote bede­vaart­ka­pel, ont­hulde Raffaele Galati het bord bij de ingang van het Gas­ten­huis waar de studio is geves­tigd. Daar werd ook het zegen­ge­bed uit­ge­spro­ken, waarna de studio zelf werd gezegend.

Veel belang­stel­ling

Enkele hon­der­den mensen waren geko­men en volg­den de heilige Mis en de inwij­ding. Na­tuur­lijk kon niet ie­der­een tege­lijk de studio bewon­de­ren maar in kleine groepjes lukte dat toch. Bene­den in het Gas­ten­huis werd een goed ver­zorgde lunch gebruikt, waren er toe­spra­ken van onder meer voor­zit­ter Ger Zimmerman en Raffaele Galati en was er een heel pro­gram­ma tot aan de vespers toe. Voor­zit­ter Zimmerman sprak zijn vreugde uit over het begin in Heiloo en het harte­lijke welkom daar. Hij bedankte de vele mede­wer­kers van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo en van Radio Maria en andere mensen die zich had­den ingezet om dit moge­lijk te maken.

Bij de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant Mgr. Hendriks con­ce­le­breer­den ver­schil­lende pries­ters die bij Radio Maria betrokken zijn, zoals pastoor Koos Smits, pastoor Cor Mennen, kape­laan Pieter Zimmerman en na­tuur­lijk rector Jeroen de Wit. Pastoor Anton Overmars was aanwe­zig om biecht te horen.

Radio Maria Neder­land

Radio Maria is in Neder­land gestart in februari 2008 met een studio in een voor­ma­lige kerk te ’s-Hertogen­bosch en vierde vorig jaar haar 10-jarig bestaan. In de tweede studio in Heiloo wor­den opnames of live uitzen­dingen gemaakt die via de hoofd­stu­dio in Den Bosch wor­den uitgezon­den.

Facebook

Op de Facebook pagina van Radio Maria zijn allerlei filmpjes te vin­den en een compleet ver­slag van de mooie dag. De Homilie van Mgr. Hendriks staat op Arsacal.nl maar U kunt hem op de Facebook­pagina van Radio Maria ook be­luis­te­ren.

 

(de foto­se­rie is gemaakt door Gerard Adolfse)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose