Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Grandioso!

Verslag van een topbedevaart naar ItaliŽ

gepubliceerd: vrijdag, 18 oktober 2019

“Zo’n reis heb ik nog nooit mee­ge­maakt”, “mooie balans tussen devotie, ver­die­ping en cultuur­his­to­ri­sche aspecten” en zelfs iemand die zes jaar had uitgekeken naar een passende reis naar Padre Pio: “Nu ik er ein­de­lijk geweest ben, kan ik rus­tig sterven”. Een greep uit de reacties na deze bede­vaarts­reis naar de graven van St. Nicolaas in Bari, H. Padre Pio in San Giovanni Rotondo en de heilige apos­te­len Petrus en Paulus in Rome. De pelgrims­groep bestond uit 45 pelgrims.

Bari

De tweede bede­vaarts­dag stond in het teken van Sint Nicolaas. Over­dag alle aan­dacht voor het levens­ver­haal en de bete­ke­nis van deze bij­zon­dere heilige, met als hoogte­punt een bij­zon­dere Eucha­ris­tie­vie­ring achter tralies op de sarcofaag met de been­de­ren van de heilige. Maar in de avond von­den de pelgrims Neder­lands strooi­goed op hun dinertafel en later zelfs een zakje chocolade­mun­ten op de kamer. Dank U Sin­ter­klaasje!

San Giovanni Rotondo

Dag drie werd een heel bij­zon­dere dag in het hei­lig­dom van Padre Pio. In de bus kregen we uit­voerige in­for­ma­tie over het leven en werk van Padre Pio en vier­den we de H. Mis in de kerk waar nog steeds zijn biecht­stoel staat. Daar lieten we ook onze eigen bede­vaarts­in­ten­ties achter. Tot slot liepen we bid­dend en in eerbie­dige stilte in pro­ces­sie naar de schrijn met zijn lichaam.

Op maan­dag­mor­gen startten we met de over­we­ging van de kruis­weg in drie groepen, met daarna gelegen­heid om het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning te ont­van­gen. De rest van de mid­dag werd naar eigen inzicht besteed, maar in de avond namen we deel aan de Ita­li­aanse Avond­mis.

Rome

In Rome namen we in Rome deel aan het avond­ge­bed van de ge­meen­schap van Sant’ Egidio. De volgende dag waren we op het Sint Pieters­plein voor de au­diën­tie met paus Fran­cis­cus. Onze laatste dag begon vroeg met een sfeer­volle H. Mis in een crypte onder de Sint Pieter, met Antoine Bodar als hoofd­cele­brant. Ver­vol­gens bezochten we in drie groepen de Scavi, de doden­stad op de Vati­caanse heuvel (onder de kerk) met het graf van Petrus. Dat doet een mens wel wat. In de mid­dag trokken we naar de basiliek St. Paulus­ Buiten­ de­ Muren, waar het graf is van de apostel Paulus.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose