Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Encycliekreeks - Laborem Exercens

Serie van drie verdiepingsavonden

gepubliceerd: donderdag, 17 oktober 2019

Voor som­mi­gen is werken een nood­za­ke­lijk kwaad, voor anderen een versla­ving, waaruit ze status en erken­ning ont­van­gen. Maar volgens het do­cu­ment Laborem Exercens, ge­schre­ven door paus Johannes Paulus II, is werken een weg naar voldoe­ning. Om te wor­den wie je wer­ke­lijk bent en de wereld elke dag een stukje mooier te maken.

De en­cy­cliek Laborem Exercens was zijn tijd in veel opzichten ver vooruit. On­der­wer­pen die des­tijds alleen theorieën waren, zien we in onze tijd wer­ke­lijk­heid wor­den. Denk aan de onzeker­he­den van zzp-ers, jon­ge­ren die geen vast contract meer krijgen, maar ook werk dat zijn doel voorbij lijkt te schieten. Tijdens de bij­een­komsten laten we de po­si­tie­ve kanten van arbeid zien, waarin de persoon die het werk uit­voert centraal staat.

Ver­die­pings­avon­den

In een reeks van drie avon­den zoomen we met sprekers van binnen en buiten de kerk in op de inhoud en prak­tische uit­wer­king van de en­cy­cliek Laborem Exercens. De tweede avond staat de dis­cus­sie met elkaar centraal en zal plaats­vin­den in café ‘De Schreierstoren’.

Donder­dag 31 ok­to­ber 2019: Werk en de mens

Paul Koopman, diaken en arbeidspsy­cho­loog, trapt de reeks af en valt meteen in huis met de waarde van werk. Daar­naast komt de modernise­ring van het werk en de waarde van de werknemer aan bod. Michel Klein, christen en universitair docent kunst­ma­tige intel­li­gentie, neemt ons ver­der mee in de wereld van de technologise­ring van ons werk. Hoe ver kunnen we gaan en hoe ver willen we nog gaan?

Donder­dag 21 no­vem­ber: Het conflict tussen arbeid en kapi­taal

Daan van Schalk­wijk (dr.), spreekt de tweede avond over het conflict tussen het eco­no­misch denken en goede zorg voor werknemers. Daar­naast focussen we ons op de per­soon­lijke waarde van werk. Daan werkt in het moral markts­pro­ject samen met AUC stu­den­ten aan een boek over economie en liefde. Deze avond is er uit­ge­breid ruimte om met elkaar in dis­cus­sie te gaan onder het genot van een biertje met bitterbal.

Donder­dag 28 no­vem­ber: Werken is voor ie­der­een

Philip Weijers (CSLK), ver­telt hoe wij allen ge­roe­pen zijn om te werken en hoe we daarin onze voldoe­ning vin­den. Thijs Swinkels, oprichter van Brownies & downieS, voegt daaraan zijn ge­tui­ge­nis toe hoe hij mensen met een beper­king de moge­lijk­heid geeft om zich­zelf te ont­wik­ke­len in werk en wat dat met hen doet.

Ie­der­een welkom

Neem gerust vrien­den of kennissen mee. De avon­den zijn geschikt voor jon­ge­ren van allerlei over­tui­gingen, waarbij respect en een open hou­ding naar elkaar be­lang­rijk zijn. Bekijk daarvoor ook de web­si­te en­cy­cliek.nu

Prak­tisch

wie: leef­tijd van 18-35 jaar
wat: Ver­die­pings­avon­den Laborem Exercens
data en waar: 31 ok­to­ber & 28 no­vem­ber: Nicolaas­basi­liek, Prins Hendrik­kade 73, Am­ster­dam
21 no­vem­ber: cafe ‘De Schreierstoren’, Prins Hendrik­kade 95, Am­ster­dam
(beide locaties zijn schuin tegen­over het Centraal Station, op loop­af­stand)
hoe laat: van 19.30 tot 21.45 uur
entree: 31 ok­to­ber € 7,50 | 21 no­vem­ber € 10,- | 28 no­vem­ber € 10,- | Hele reeks € 25,-
aanmel­den: jonge­kerk.nl/nieuws­be­richten/jon­ge­ren/laborem-exercens

 Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose