Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

European Heritage Award voor kathedraal

gepubliceerd: zaterdag, 12 oktober 2019

Vrijdag­middag 11 oktober vond in de kathedraal in Haarlem de slotmanifestatie plaats van de res­tauratie van de kathedraal plaats. Daarbij werd een plaquette aan de voorgevel onthuld die de toekenning van de European Heritage Award/Europa Nostra Award memoreert. Na een afsluitend woord en gebed door Mgr. dr. Jozef Punt onthulden minister Ingrid van Engels­hoven en burge­mees­ter Jos Wienen gezamenlijk de gedenksteen.

Tijdens het programma zorgde het kathedrale koor voor de opluistering met fraaie koor­muziek, terwijl Ton van Eck en Eric Jan Eradus de ver­schil­lende orgels van de kathedraal bespeelden. Tussen de koor- en orgel­mu­ziek­werken kwamen verschillende sprekers aan bod. Na het welkomstwoord van de heer Wim Eggenkamp, voorzitter van de Stichting kathedrale basiliek, die de restauratie heeft georga­ni­seerd en begeleid, hield de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten­schap, mw. Ingrid van Engelshoven een toespraak waarin zij de waarde van cultureel erfgoed beklemtoonde alsmede het belang van de goede zorg daarvoor en kerken vertrouwde bakens in het land­schap noemde. Zij gaf ook aan onder de indruk te zijn van het prachtige gebouw en liefst alleen maar stil te willen zitten om ervan te genieten.

Plaatsvervangend hoofd van de afvaardiging van de Europese Commissie in Nederland, mw. Klasja van de Ridder, onderstreepte eveneens het belang van het cultureel erfgoed en de verbondenheid van het kerkelijk erfgoed met de geschiedenis van Europa. De penning­mees­ter van Europa Nostra, de heer Huib Doek, legde daarna uit wat Europa Nostra doet. De restauratie van de kathedraal was een van de 66 mededingers naar de Award, die uiteindelijk aan twaalf restauratieprojecten is toegekend. De restauratie van de kathedraal was na die van het Rijks­mu­seum het grootste lopend restauratieproject geweest.

De bisschop onderstreepte met zijn gebed en zegen dat dit bijzonder fraaie gebouw allereerst een kerk is, aan God en de eredienst toegewijd. Dat neemt niet weg dat de vele vrijwilligers, de bestuursleden van de Stichting, het pastoraal team en het parochie­bestuur verheugd zijn over het grote aantal bezoekers voor de ‘Klim naar het licht’, de beklimming van de beide torens via een route door de binnenzijde van de koepel en over de gewelven.

Het miezerde een tikje toen het gezel­schap buiten kwam voor de onthulling van de plaquette van de Europa Nostra award aan de buitenzijde van de voorgevel van de kathedraal. Met een flinke ruk (en wat hulp van een vrijwilliger) trokken burge­mees­ter Wienen en Minister Van Engelshoven vervolgens een Europese vlag weg waardoor de plaquette zichtbaar werd.

(fotoserie: Wim Koopman)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose