Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De heer A.W. Leeman in het zonnetje gezet

Tijdens Willibrorddag in Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 10 oktober 2019
foto: Eric Venneker
De heer A.W. Leeman in het zonnetje gezet
foto: Eric Venneker
De heer A.W. Leeman in het zonnetje gezet

Maan­dag 7 ok­to­ber 2019 was het weer Wil­li­brord­dag in het hei­lig­dom in Heiloo. Jonge pries­ters komen maan­de­lijks bijeen voor enkele inlei­dingen en een kring­ge­sprek met de bis­schop, waarin zij hun erva­ringen in die afgelopen maand kunnen ver­tellen en hand­rei­kingen van de bis­schop ont­van­gen. De dag wordt steeds af­ge­slo­ten met een Eucha­ris­tie­vie­ring en een ge­za­men­lijke maal­tijd.

Deze keer hield de heer A.W. Leeman, oud docent aan het Petrus Canisius Lyceum in Alkmaar, een inte­res­sante lezing over kerk­ont­wik­ke­ling in de afgelopen 40 jaar. Hij heeft hierbij ook zelf grote ver­diensten gehad door al die jaren het apos­to­laat en gebed voor roe­pingen te or­ga­ni­se­ren en te dragen. Ook heeft hij veel gedaan voor de be­vor­de­ring van de devotie tot Maria, vooral onder haar titels O.L.V. ter Nood en Vrouwe van alle Volkeren.

Als dank voor zijn grote inzet wordt hem door de bis­schop en de rector een cadeau overhan­digd, onder luid applaus van de aanwe­zigen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose