Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’

Overwegingen bij de zondagen van het A-jaar

gepubliceerd: zaterdag, 28 september 2019

Leo Fijen heeft aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring voor het 40-jarig pries­ter­feest van Mgr. Hendriks een nieuw boek ge­pre­sen­teerd: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal. Over­we­gingen bij de zon­da­gen van het li­tur­gisch jaar (jaar A)’. Het boek is op speciaal verzoek van de jubila­ris uitge­ge­ven door Adveniat en in de boek­han­del te ver­krij­gen.

Het li­tur­gisch jaar A begint zon­dag 1 de­cem­ber met de eerste zon­dag van de Advent. Op die zon­dag wordt ook het ‘Geloofs­ge­sprek’ dat Leo Fijen op deze jubileum­dag had met Mgr. Hendriks uitgezon­den.

Het boek bevat over­we­gingen bij de the­ma­tiek van de zon­dag. Het zijn niet zozeer exege­tische toelich­tingen, alswel teksten die het ver­band willen leggen tussen de thema’s van hoofd­za­ke­lijk het evan­ge­lie en alge­meen men­se­lijke en actuele thema’s. Mgr. Hendriks hoopt dat ie­der­een die het boek leest of gebruikt er in­spi­ra­tie in mag vin­den om te doen wat Hij ons zeggen zal - de wapen­spreuk van de bis­schop.

Alle bijna twee­hon­derd mensen die na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring ook de receptie bezochten kregen het boek van de bis­schop cadeau!

(foto­se­rie: Wim Koopman)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose