Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke jubileumviering

gepubliceerd: zaterdag, 28 september 2019

Aan­slui­tend bij de dag over Pa­ro­chie­ver­nieu­wing werd in de grote kapel van Heiloo met dank­baar­heid gevierd dat Mgr. Hendriks veer­tig jaar gele­den tot pries­ter is gewijd. Het was een fees­te­lij­ke vie­ring en in de homilie ging de bis­schop ver­der in op het thema van de missio­naire pa­ro­chie.

Naast Mgr. Jozef Punt, waren ook Mgr. Jan van Burg­ste­den en Mgr. dr. Everard de Jong aanwe­zig om de dag mee te maken, evenals een veer­tigtal pries­ters waar­van een flink deel con­ce­le­breerde. Het ‘collegium epis­co­pale’ luisterde de vie­ring op met fraaie zang en daarbij moet u niet aan het voltallig bis­schop­pen­col­lege denken maar aan vier pro­fes­sio­nele zan­gers die met de bis­schop en de bis­schops­kerk verbon­den zijn. Tot grote vreugde van de bis­schop was ook de moe­der van Mgr. Hendriks aanwe­zig bij de H.Mis.

Aan­kon­di­ging Mgr. Punt

Aan het einde van de vie­ring sprak de bis­schop, Mgr. Jozef Punt, een felici­ta­tie uit naar Mgr. Hendriks. Hij greep de gelegen­heid aan om er op te wijzen dat hij zelf in de zomer van 2020, niet lang voor zijn 75ste ver­jaar­dag, het 25-jarig bis­schops­jubi­leum hoopt te vieren. Het lijkt hem, zei hij ‘een mooi moment om de staf dan over te dragen aan Mgr. Hendriks’, die afgelopen januari, van­wege gezond­heids­re­de­nen van de bis­schop en op zijn verzoek, al tot coad­ju­tor (d.w.z. op­vol­ger) is benoemd. De bis­schop gaf aan het bisdom bij hem in goede han­den te weten.

Jubileum­boek

Na Mgr. Punt kreeg Leo Fijen het woord om een nieuw boek te presen­te­ren. Op speciaal verzoek van de jubila­ris heeft Adveniat een boek uit­ge­bracht met over­we­gingen van Mgr. Hendriks bij de lezingen van jaar A. Alle aanwe­zigen kregen het boek van de bis­schop cadeau.

Drukke receptie

Na de Mis was er een drukke receptie in het Oesdom en ver­vol­gens een gezellig en druk buffet in het Juliana­kloos­ter, dat uitstekend was ver­zorgd met fraai aangeklede tafels en een heer­lijke maal­tijd. Ons team in Heiloo heeft zich weer van zijn beste kant laten zien!

(foto­se­rie: Wim Koopman)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose