Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Radio Maria opent een tweede studio in Heiloo

Zaterdag 26 oktober - 11.30 uur - Heiloo

gepubliceerd: maandag, 30 september 2019
Rector De Wit overhandigt Raffaele Galati (Radio Maria Co÷rdinator Europa) een flesje water uit de Runxput
Rector De Wit overhandigt Raffaele Galati (Radio Maria Co÷rdinator Europa) een flesje water uit de Runxput

In het bij­zijn van Mgr. Hendriks zal op zater­dag 26 ok­to­ber een tweede studio van Radio Maria Neder­land wor­den geopend op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Naast de hoofd­stu­dio in ’s-Hertogen­bosch wordt er een tweede kleine studio geopend in het Juliana­kloos­ter in Heiloo. In deze studio wor­den opnames of live uitzen­dingen gemaakt die via de hoofd­stu­dio in Den Bosch wor­den uitgezon­den.

Jeroen de Wit, rector van het Hei­lig­dom, is hier en­thou­siast over: “Naar mijn idee sluiten onze visies en doel­stel­lingen naadloos op elkaar aan: Door Maria tot Jezus. We geloven dat Maria een be­lang­rijke voor­spreek­ster en mid­de­la­res is om mensen tot een relatie met Jezus te lei­den. Nieuwe Evange­li­satie met Maria als Ster. Radio Maria in de lucht, wij op de grond: een win-win-situatie”.

“We bouwen het rus­tig op. Voor het ver­zorgen van uitzen­dingen hangt bij Radio Maria veel af van de beschik­ba­re vrij­wil­li­gers. Dit zal ook in Heiloo het geval zijn”, zegt Lars Gerfen, team­lei­der van Radio Maria Neder­land. Bestuurs­voor­zit­ter Ger Zimmermann geeft aan dat Radio Maria met deze stap nieuwe mensen wil bereiken. “De moge­lijk­heid om op een nieuwe plaats in Neder­land nieuwe gedreven mensen aan te trekken om de Blijde Bood­schap van Jezus Christus via de radio uit te dragen past volle­dig in de ont­wik­ke­ling van Radio Maria. Het Hei­lig­dom in Heiloo is daarbij een welhaast ideale plek.”

Offi­cië­le ope­ning

De studio in Heiloo wordt op zater­dag 26 ok­to­ber offi­cieel geopend door Mgr. Jan Hendriks die vanaf de eerste verkennende gesprekken betrokken is bij de totstandko­ming van de samen­wer­king. “Het past wel heel goed dat Radio Maria aanwe­zig zal zijn in een bede­vaarts­oord waar Maria bij­zon­der wordt vereerd. We zijn blij Radio Maria te kunnen verwel­ko­men en op 26 ok­to­ber aanstaande de studio te openen”, aldus de bis­schop.

Radio Maria Neder­land en het hei­lig­dom in Heiloo nodigen alle geïn­te­res­seer­den uit om bij deze fees­te­lij­ke gebeur­te­nis aanwe­zig te zijn. Het begint om 12.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij mgr. Jan Hendriks de hoofd­cele­brant zal zijn. Daarna volgt de offi­cië­le ope­ning en een ge­za­men­lijke lunch met alle aanwe­zigen. Het Rozen­krans­ge­bed en de H.Mis vin­den plaats in de Bede­vaart­ka­pel.

Details

wat: Opening van de tweede Radio Maria-studio in Heiloo
wanneer: Zater­dag 26 ok­to­ber 2019
hoe laat: 11.30 uur - Rozen­krans­ge­bed
12.00 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring met mgr. Jan Hendriks
aan­slui­tend offi­cië­le ope­ning en ge­za­men­lijke lunch
info: www.radiomaria.nl
www.olvter­nood.nlBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose