Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenplatform zoekt versterking

gepubliceerd: donderdag, 5 september 2019

Het Jon­ge­ren­plat­form van ons bisdom is op zoek naar ver­ster­king. “Wil jij meehelpen met het or­ga­ni­se­ren van de jon­ge­ren­plat­form­acti­vi­teiten zoals het kerst­di­ner, de wereld­jon­ge­ren­dag en de seizoensaf­slui­ting? Samen lol trappen, je geloof ver­die­pen en werken aan iets moois!”

Jon­ge­ren­plat­form

Het Jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit een aantal en­thou­siaste jon­ge­ren die in het dage­lijks leven lekker druk zijn met stu­de­ren, werken en van alles en nog wat. Toch willen ze iets betekenen voor de jonge­kerk in ons bisdom en sluiten ze aan bij het jon­ge­ren­plat­form. Door hun inbreng (mening, erva­ringen en ideeën) en ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren dragen ze bij aan een kerk die inte­res­sant en uit­no­di­gend is voor jon­ge­ren!

De leden

De nieuwe (en oude) leden van het ko­men­de seizoen zijn.

Niels als voor­zit­ter (Heems­kerk), Truc (’t Zand), Rosemarie (Hoorn), Pieter (Uithoorn), Lilian (Hilversum) en Neeltje (Sint Pancras). Lilian stelt zich op de web­si­te van het jon­ge­ren­plat­form even voor.

Onder verant­woor­de­lijk­heid van het Jon­ge­ren­pas­to­raat or­ga­ni­seert het platform een aantal ac­ti­vi­teiten waarbij ze andere jon­ge­ren volop willen betrekken. Jaar­lijkse eve­ne­menten die steeds terug­ko­men zijn het kerst­di­ner en de Palm­zon­dag­vie­ring.

Voor wie?

De ac­ti­vi­teiten van het Jon­ge­ren­plat­form zijn voor alle jon­ge­ren die de middel­ba­re school hebben afgerond, dus vanaf pakweg 16 jaar. De boven­grens van hun doel­groep ligt op 30 jaar.

Ac­ti­vi­teiten

Naast ac­ti­vi­teiten die jaar­lijks te­rug­ke­ren zoals het kerst­di­ner, de wereld­jon­ge­ren­dag en de seizoensaf­slui­ting or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­plat­form dit jaar ook een jon­ge­ren­week­end. Een weekend om gezellig als gelo­vi­ge jon­ge­ren bij elkaar te komen en samen ons geloof han­den en voeten te geven in lief­da­dig­heids­werk.

De Wereld­jon­ge­ren­dag is in ons bisdom ieder jaar op Palm­zon­dag. In ongeveer ieder ander bisdom ter wereld is dat ook zo! Hou deze web­si­te in de gaten voor wat er ko­men­de Wereld­jon­ge­ren­dag gaat gebeuren!

In­for­ma­tie

Lijkt het je leuk om het Jon­ge­ren­plat­form te komen ver­ster­ken? Aarzel niet en stuur een e-mailtje:

 

Jongerenplatform Bisdom Haarlem-AmsterdamGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose