Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenplatform zoekt versterking

gepubliceerd: donderdag, 5 september 2019

Het Jon­ge­ren­plat­form van ons bisdom is op zoek naar ver­ster­king. “Wil jij meehelpen met het or­ga­ni­se­ren van de jon­ge­ren­plat­form­acti­vi­teiten zoals het kerst­di­ner, de wereld­jon­ge­ren­dag en de seizoensaf­slui­ting? Samen lol trappen, je geloof ver­die­pen en werken aan iets moois!”

Jon­ge­ren­plat­form

Het Jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit een aantal en­thou­siaste jon­ge­ren die in het dage­lijks leven lekker druk zijn met stu­de­ren, werken en van alles en nog wat. Toch willen ze iets betekenen voor de jonge­kerk in ons bisdom en sluiten ze aan bij het jon­ge­ren­plat­form. Door hun inbreng (mening, erva­ringen en ideeën) en ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren dragen ze bij aan een kerk die inte­res­sant en uit­no­di­gend is voor jon­ge­ren!

De leden

De nieuwe (en oude) leden van het ko­men­de seizoen zijn.

Niels als voor­zit­ter (Heems­kerk), Truc (’t Zand), Rosemarie (Hoorn), Pieter (Uithoorn), Lilian (Hilversum) en Neeltje (Sint Pancras). Lilian stelt zich op de web­si­te van het jon­ge­ren­plat­form even voor.

Onder verant­woor­de­lijk­heid van het Jon­ge­ren­pas­to­raat or­ga­ni­seert het platform een aantal ac­ti­vi­teiten waarbij ze andere jon­ge­ren volop willen betrekken. Jaar­lijkse eve­ne­menten die steeds terug­ko­men zijn het kerst­di­ner en de Palm­zon­dag­vie­ring.

Voor wie?

De ac­ti­vi­teiten van het Jon­ge­ren­plat­form zijn voor alle jon­ge­ren die de middel­ba­re school hebben afgerond, dus vanaf pakweg 16 jaar. De boven­grens van hun doel­groep ligt op 30 jaar.

Ac­ti­vi­teiten

Naast ac­ti­vi­teiten die jaar­lijks te­rug­ke­ren zoals het kerst­di­ner, de wereld­jon­ge­ren­dag en de seizoensaf­slui­ting or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­plat­form dit jaar ook een jon­ge­ren­week­end. Een weekend om gezellig als gelo­vi­ge jon­ge­ren bij elkaar te komen en samen ons geloof han­den en voeten te geven in lief­da­dig­heids­werk.

De Wereld­jon­ge­ren­dag is in ons bisdom ieder jaar op Palm­zon­dag. In ongeveer ieder ander bisdom ter wereld is dat ook zo! Hou deze web­si­te in de gaten voor wat er ko­men­de Wereld­jon­ge­ren­dag gaat gebeuren!

In­for­ma­tie

Lijkt het je leuk om het Jon­ge­ren­plat­form te komen ver­ster­ken? Aarzel niet en stuur een e-mailtje:

 

Jongerenplatform Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose