Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenplatform zoekt versterking

gepubliceerd: donderdag, 5 september 2019

Het Jon­ge­ren­plat­form van ons bisdom is op zoek naar ver­ster­king. “Wil jij meehelpen met het or­ga­ni­se­ren van de jon­ge­ren­plat­form­acti­vi­teiten zoals het kerst­di­ner, de wereld­jon­ge­ren­dag en de seizoensaf­slui­ting? Samen lol trappen, je geloof ver­die­pen en werken aan iets moois!”

Jon­ge­ren­plat­form

Het Jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit een aantal en­thou­siaste jon­ge­ren die in het dage­lijks leven lekker druk zijn met stu­de­ren, werken en van alles en nog wat. Toch willen ze iets betekenen voor de jonge­kerk in ons bisdom en sluiten ze aan bij het jon­ge­ren­plat­form. Door hun inbreng (mening, erva­ringen en ideeën) en ac­ti­vi­teiten te or­ga­ni­se­ren dragen ze bij aan een kerk die inte­res­sant en uit­no­di­gend is voor jon­ge­ren!

De leden

De nieuwe (en oude) leden van het ko­men­de seizoen zijn.

Niels als voor­zit­ter (Heems­kerk), Truc (’t Zand), Rosemarie (Hoorn), Pieter (Uithoorn), Lilian (Hilversum) en Neeltje (Sint Pancras). Lilian stelt zich op de web­si­te van het jon­ge­ren­plat­form even voor.

Onder verant­woor­de­lijk­heid van het Jon­ge­ren­pas­to­raat or­ga­ni­seert het platform een aantal ac­ti­vi­teiten waarbij ze andere jon­ge­ren volop willen betrekken. Jaar­lijkse eve­ne­menten die steeds terug­ko­men zijn het kerst­di­ner en de Palm­zon­dag­vie­ring.

Voor wie?

De ac­ti­vi­teiten van het Jon­ge­ren­plat­form zijn voor alle jon­ge­ren die de middel­ba­re school hebben afgerond, dus vanaf pakweg 16 jaar. De boven­grens van hun doel­groep ligt op 30 jaar.

Ac­ti­vi­teiten

Naast ac­ti­vi­teiten die jaar­lijks te­rug­ke­ren zoals het kerst­di­ner, de wereld­jon­ge­ren­dag en de seizoensaf­slui­ting or­ga­ni­seert het jon­ge­ren­plat­form dit jaar ook een jon­ge­ren­week­end. Een weekend om gezellig als gelo­vi­ge jon­ge­ren bij elkaar te komen en samen ons geloof han­den en voeten te geven in lief­da­dig­heids­werk.

De Wereld­jon­ge­ren­dag is in ons bisdom ieder jaar op Palm­zon­dag. In ongeveer ieder ander bisdom ter wereld is dat ook zo! Hou deze web­si­te in de gaten voor wat er ko­men­de Wereld­jon­ge­ren­dag gaat gebeuren!

In­for­ma­tie

Lijkt het je leuk om het Jon­ge­ren­plat­form te komen ver­ster­ken? Aarzel niet en stuur een e-mailtje:

 

Jongerenplatform Bisdom Haarlem-AmsterdamGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde levenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose