Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School van start!

Twaalf jongeren beginnen hun missie

gepubliceerd: dinsdag, 27 augustus 2019

The Missionary SchoolVrij­dag­avond 30 au­gus­tus start de eerste editie van The Mis­sio­na­ry School in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Een uniek traject waarin jon­ge­ren de kans krijgen om zich intensief te verdiepen in het geloof en prak­tische tools krijgen om hun per­soon­lijk geloof om te zetten in daden.

Het traject bestaat uit acht weeken­den met inhou­de­lijke vor­ming op het gebied van geloof, leider­schaps­ont­wik­ke­ling en jon­ge­ren­werk. Ook zetten zij een start-up op om jonge mensen binnen en buiten de kerk bij elkaar te brengen.

Boeiend traject

Het is voor het eerst dat het bisdom een intensief geloofs­vor­mings­traject voor jon­ge­ren als dit neerzet. Matthijs Jansen, één van de jon­ge­ren­wer­kers van het bisdom; “Voor ons is ook alles nieuw. We weten hoe we een project moeten opzetten, maar het boeiende aan The Mis­sio­na­ry School is dat we de jon­ge­ren echt de ruimte geven hun eigen ideeën vorm te geven voor de opbouw van de kerk. We sti­mu­leren creativi­teit en innovatie. Dit betekent dat we nu dus ook nog niet weten welke concrete re­sul­taten er aan het einde van dit traject uit­ko­men.”

Lokale start-ups

The Missionary SchoolDeel­ne­mers werken in teams hun frisse ideeën uit tot een aantal start-ups. Deze presen­te­ren zij aan pa­ro­chies. Pa­ro­chies die echt wat willen met jon­ge­ren kunnen in samen­wer­king met de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School de start-up uit­voeren in hun pa­ro­chie en omge­ving. Heeft u nu al in­te­res­se? Meld u dan aan voor de net­werk­bor­rel, waar jon­ge­ren hun plannen pitchen en u een start-up naar uw pa­ro­chie kunt halen. Aanmel­den kan via e-mail: info@themis­sio­na­ryschool.nl. Datum en tijd wor­den later bekend.

Mgr. Hendriks trapt af

Mgr. Hendriks is vrij­dag­avond 30 au­gus­tus aanwe­zig bij de start van de school om de jon­ge­ren toe te spreken. De bis­schop coad­ju­tor van het bisdom wil daar­mee de jon­ge­ren aan­moe­di­gen en motiveren en hen laten weten dat het bisdom achter hen staat. Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ziet dit traject ook als haar eigen start-up en hoopt via deze weg jonge gelo­vi­gen hun eigen creativi­teit aan te boren en honger naar ver­die­ping en vernieu­wing concreet te maken.

The Mis­sio­na­ry School vindt plaats in Heiloo en loopt van sep­tem­ber 2019 t/m juli 2020.

Meer info over The Mis­sio­na­ry School vindt u op www.themis­sio­na­ryschool.nl

Vragen over het project kunt u kwijt via info@themis­sio­na­ryschool.nl of via het jon­ge­ren­pas­to­raat: info@jong­bis­domhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 24 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome Fotoreportage
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
donderdag, 18 juli 2019Michael doet mee aan The Missionary School
donderdag, 11 juli 2019Mario doet mee aan The Missionary School
donderdag, 4 juli 2019Dominique doet mee aan The Missionary School!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut Fotoreportage
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden Fotoreportage
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-upBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose