Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Internetoplichters doen zich voor als pastores

gepubliceerd: donderdag, 22 augustus 2019
Het beeldmerk van de campagne tegen phishing
Het beeldmerk van de campagne tegen phishing

In­ter­net­cri­mi­nelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging een gunst te ver­krij­gen. In de bis­dom­men Breda en Den Bosch zijn e-mails ont­van­gen waarin sprake is van iden­ti­teitsfraude (phishingmail). Spotjes van de over­heid waar­schu­wen regel­ma­tig voor phishingmail met de tip: “Eerst checken, dan klikken!”

Werk­wij­ze

Criminelen maken gebruik van bij­voor­beeld Gmail om een nieuw e-mail­a­dres aan te maken dat er geloof­waar­dig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een e-mail waarin ze bij­voor­beeld claimen de pastoor te zijn. Wie even niet oplet en rea­geert, krijgt een zielig verhaal met het verzoek geld over te maken om te helpen bij een nood­si­tua­tie.

Iden­ti­teitsfraude

Iden­ti­teitsfraude in de vorm van phishingmail komt regel­ma­tig voor. De nepmails zien er vaak be­drieg­lijk echt uit, zeker wanneer ge­pro­beerd wordt het taal­ge­bruik van een persoon of organi­sa­tie over te nemen. Toch kan phishingmail nog vaak wor­den herkend aan taalfouten en kromme zinnen.

In geval van twijfel is het ver­stan­dig om via een ander kanaal dan e-mail contact op te nemen met de afzen­der, bij­voor­beeld door een whatsappje te sturen of even te bellen, ook als in de e-mail wordt gezegd dat de mobiele tele­foon is gestolen of vergeten.

Meer in­for­ma­tie over nepmails is te vin­den op de speciale web­si­te van de Rijksover­heid:

Andere vormen van oplich­ting

Criminelen gaan steeds weer op zoek naar nieuwe manieren om mensen geld afhan­dig te maken.

In Limburg wer­den onlangs tenminste twee pa­ro­chies het slacht­of­fer van criminelen die zich voorde­den als mede­wer­kers van de Belas­ting­dienst. Zij bel­den met de mede­de­ling dat er een grote betalingsachterstand was en had­den kenne­lijk zo’n overtuigend verhaal dat de pa­ro­chie­me­de­werkers duizen­den euro’s overmaakten.

Ook nieuwe com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len als Whatsapp, Hangout of Facebook Messen­ger wor­den ingezet. Onder het mom van een nieuw abon­ne­ment claimen criminelen, die zich voordoen als een bekende van het slacht­of­fer, dat ze een nieuw mobiel tele­foon­num­mer hebben. Eerst winnen ze het ver­trouwen van het slacht­of­fer en troggelen ver­vol­gens enkele hon­der­den of zelfs duizen­den euro’s af.

Neem bij twijfel altijd op een andere manier dan via het kanaal waarop je wordt bena­derd, contact op met de persoon in kwestie. Als een crimineel claimt dat hij een nieuw tele­foon­num­mer heeft en je krijgt de voorgewende persoon gewoon aan de lijn via het ori­gi­nele tele­foon­num­mer, weet je genoeg!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose