Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Inkomsten en uitgaven parochies 2017 gepubliceerd

gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2019

De cijfers over de in­kom­sten, uitgaven en bijdragen per gever van de Rooms-Katho­lie­ke pa­ro­chies over 2017 zijn bekend. Uit deze cijfers blijkt dat de in­kom­sten van de pa­ro­chies over de gehele linie in dat jaar met 3,1 procent zijn gedaald. De opbrengst van Actie Kerk­ba­lans is met 2,2 procent gedaald tot 47 miljoen euro. Deze daling is iets groter dan in 2016.

De in­kom­sten van pa­ro­chies bedroegen in 2017 in totaal € 141 miljoen. Deze in­kom­sten bestaan voor 60 procent uit in­kom­sten ‘levend geld’, wat een optelling is van de bijdragen aan Kerk­ba­lans, de collecten voor de eigen kerk en de vergoe­dingen voor ker­ke­lijke diensten. De overige in­kom­sten (40 procent) zijn afkoms­tig uit be­zit­tin­gen en beleg­gingen.

De in­kom­sten levend geld bedroegen bijna € 85 miljoen (tegen € 87 miljoen in 2016). Ruim de helft van deze in­kom­sten wordt ge­rea­li­seerd door de geld­wer­ving in het kader van Actie Kerk­ba­lans. Deze in­kom­sten zijn in 2017 met € 1 miljoen (-2,2 procent) gedaald tot bijna € 47 miljoen. De in­kom­sten van de pa­ro­chies uit be­zit­tin­gen en vermogen zijn met ruim € 2 miljoen gedaald (-3,7 procent).

In totaal zijn de in­kom­sten van de pa­ro­chies in 2017 met € 4,5 miljoen gedaald, een daling van 3,1 procent in vergelij­king met het jaar ervoor. Deze daling is groter dan die in 2016 (-1,3 procent) en 2015 (-2,5 procent).

Uitgaven

De totale uitgaven van de pa­ro­chies waren in 2017 ruim € 153 miljoen; deze uitgaven zijn in vergelij­king met 2016 aanzien­lijk gedaald, name­lijk met bijna € 5 miljoen. Over de hele linie dalen de uitgaven, maar met name daal­den de uitgaven voor gebouwen, name­lijk met € 2,3 miljoen. In totaal had­den de pa­ro­chies in 2017 een tekort van € 12 miljoen (8,6 procent van de in­kom­sten), dat ten laste van het vermogen en de voor­zie­ningen is gebracht. Dit tekort is ongeveer gelijk aan dat in 2016.

‘Als je geeft om je kerk, geef dan voor je kerk!’

Van katho­lie­ke huis­hou­dens draagt zo’n 31 procent bij aan Actie Kerk­ba­lans, dat is 1 procent­punt lager dan in het voor­af­gaande jaar. Van deze 31 procent katho­lie­ken die daad­wer­ke­lijk een kerkbijdrage hebben gegeven is de ge­mid­del­de Kerk­ba­lans-bijdrage van € 40 per gever, ofwel circa € 88 gemiddeld per huis­hou­den dat deelneemt aan de actie. Deze bedragen per gever en per gevend huis­hou­den zijn iets hoger dan in 2016.

Voor­zit­ter van de Interdio­ce­sane Com­mis­sie Geld­wer­ving in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, Hans Zuijdwijk, is blij dat het bedrag per gever ook dit jaar weer iets is gestegen, maar spreekt de hoop uit dat meer katho­lie­ken zich verant­woor­de­lijk gaan voelen voor hun lokale kerk:

‘Met Actie Kerk­ba­lans zeggen we: als je geeft om je kerk, geef dan voor je kerk! Nu draagt slechts 31 procent van alle katho­lie­ken de lasten, maar als alle 3.769.000 katho­lie­ken per jaar 40 euro zou­den bijdragen dan waren voor vele pa­ro­chies de finan­ciële zorgen groten­deels opgelost.’

Download
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose