Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pelgrimsreis ItaliŽ

Vrijdag 27 september t/m vrijdag 4 oktober

gepubliceerd: woensdag, 31 juli 2019

Pelgrimsreis ItaliëVoor de najaars­bede­vaart­reis naar Italië zijn nog enkele plaatsen be­schik­baar. Heeft u in­te­res­se meldt u zich dan uiter­lijk dins­dag 6 au­gus­tus 2019 aan bij reis­orga­ni­sa­tie VNB (zie onderaan dit bericht). Als u zich na deze datum aanmeldt, zal er gekeken wor­den of er nog plaats is. Moge­lijke extra kosten (bijv. door een duur­dere vliegticket) wor­den dan aan u doorberekend.

Nicolaas / padre Pio / Petrus & Paulus

Voor het najaar is een mooie reis voor­zien waarbij we bij­zon­dere bede­vaart­plaatsen bezoeken: Bari en San Stefano Rotondo (in Zuid-Italië) en Rome. Daarbij staan de heiligen Nicolaas, padre Pio en Petrus en Paulus centraal. Er zijn nog plaatsen vrij op deze unieke reis.

Wat deze heiligen uit onze ge­schie­de­nis van de Kerk met elkaar verbindt, is dat zij allemaal dra­gers van het licht zijn. Hun levens­ver­haal werpt een licht op de eeuwige waar­den van geloof, hoop en liefde. De apos­te­len trokken de wijde wereld in om de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen. Sint Nicolaas bracht, aldus de vele legen­den, wat licht bij hen die moei­lijk­he­den had­den. Padre Pio verlichtte velen van lasten en zon­den nadat ze bij hem had­den gebiecht. Zo blijkt maar weer dat heiligen Gods licht en liefde weer­spie­gelen.

Bede­vaart­pro­gramma

Vrij­dag 27 sep­tem­ber We vliegen van Am­ster­dam naar Bari, met ’s mid­dags een bezoek aan het ‘hakje’ van Italië, de regio Puglië.
Zater­dag 28 sep­tem­ber We zijn de hele dag in Bari zelf met o.a. bezoek aan de basiliek waar Sint Nicolaas begraven ligt.
Zondag 29 sep­tem­ber We reizen naar het hei­lig­dom van padre Pio. We bezoeken ook Monte Sant’Angelo, een bij­zon­dere plek, een grot waar­van gezegd wordt dat Gods hand deze heeft aan­geraakt. Aan het eind van de dag vieren we de eucha­ris­tie aan het altaar waar padre Pio dage­lijks de Mis opdroeg. We bezoeken ook zijn graf.
Maan­dag 30 sep­tem­ber We over­we­gen in het hei­lig­dom van padre Pio de kruis­weg. ’s Middags is er vrije tijd en ’s avonds vieren we de Eucha­ris­tie met alle pelgrims van het hei­lig­dom.
Dins­dag 1 ok­to­ber We maken de reis van Zuid-Italië naar Rome, met een tussenstop in Manopello (hei­lig­dom S. Volto), waar een doek met het gezicht van Jezus wordt bewaard. ’s Avonds in Rome bid­den we het avond­ge­bed mee met de Sant’ Egidio ge­meen­schap. Altijd heel bij­zon­der.
Woens­dag 2 ok­to­ber We nemen ’s ochtends deel aan de algemene au­diën­tie van paus Fran­cis­cus op het Sint Pieters­plein. We vieren in de Friezen­kerk en bezoeken het Vati­caans Museum.
Donder­dag 3 ok­to­ber We vieren ’s ochtends vroeg de H. Mis bij het graf van de apostel Petrus. We gaan ook de op­gra­vingen onder de Sint Pieters­kerk bezoeken. Een van de hoogte­pun­ten van deze reis. We ein­digen de dag in de basiliek St. Paulus-buiten-de-Muren, bij het graf van de apostel Paulus. En we sluiten de laatste avond gezellig af.
Vrij­dag 4 ok­to­ber We vliegen van Rome naar Rotter­dam. Na aan­komst brengt een tou­ringcar ons terug naar Noord-Holland.

Info en aanmel­ding

Er zijn nog plaatsen vrij op deze unieke reis. Een in­spi­re­rende kans voor ie­der­een die mede het licht wil dragen! Gaat u ook mee? Wij ver­tellen u er graag meer over als u nog vragen heeft.

In­for­ma­tie, fol­ders en inschrijf­for­mu­lieren zijn verkrijg­baar bij de VNB of via de reis­lei­ders:

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose