Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

gepubliceerd: zaterdag, 10 augustus 2019
Olieschets door Peter Paul Rubens
Olieschets door Peter Paul Rubens

Op 15 au­gus­tus viert de Kerk het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming. Dit Maria­feest wordt zowel in het Kerk van Rome als in de Orthodoxe Kerken gevierd. Orthodoxe chris­te­nen noemen dit feest de ‘Ontsla­ping van Maria’. We gedenken, vieren en geloven dat Maria, de Moeder van de Heer, met ziel en lichaam ten hemel is opgeno­men.

Vrije dag

In veel lan­den is dit een vrije dag. En aan deze dag zijn vele tradities verbon­den. In onderstaand over­zicht heeft u een indi­ca­tie waar u die dag in uw omge­ving dit Maria­feest kunt vieren.

Altaar­stuk van Rubens

Peter Paul Rubens (* 1577 - † 1640) schil­derde in het jaar 1611 deze olieschets als ontwerp voor een altaar­stuk. De Heilige Maagd Maria wordt ver­on­der­steld in de hemel na haar hemel­vaart te zijn omringd door de apos­te­len en heilige vrouwen. Koren van engelen be­ge­lei­den haar zoals zij als haar Zoon Jezus Christus in de hemel wordt aan­ge­no­men.

Tijd Kerk/kapel Viering

Alkmaar

19.15 uur Maria­kerk
Kajak­straat 60, Alkmaar-Noord
Eucha­ris­tie­vie­ring met samenzang

Almere

19.30 uur Kerk­cen­trum Goede Rede, Almere Haven Euchari­sa­tie­vie­ring met samenzang

Am­stel­veen (Amstelland)

10.30 uur St. Au­gus­ti­nus­kerk
Am­stel­veenseweg 965, Am­ster­dam-Buitenvel­dert
Vesper en eucha­ris­tie­vie­ring met samenzang

Am­ster­dam

9.00 uur Begijnhof­ka­pel
Begijnhof, Am­ster­dam-Centrum
Eucha­ris­tie­vie­ring met orgel
10.30 uur H.H. Petrus en Paulus ‘De Papagaai’
Kalver­straat 58, Am­ster­dam-Centrum
Euchari­sa­tie­vie­ring met zang
12.15 uur Onze Lieve Vrouwe­kerk
Keizers­gracht 220, Am­ster­dam-Centrum
Euchari­sa­tie­vie­ring in de kapel
12.30 uur Nicolaas­basi­liek
Prins Hendrik­kade 73, Am­ster­dam
Plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring met zang van de Cappella Nicolai. Voor en na de mis biecht­gele­gen­heid.
17.00 uur Begijnhof­ka­pel
Begijnhof, Am­ster­dam-Centrum
Eucha­ris­tie­vie­ring met orgel en zang
19.00 uur Pa­ro­chie H. Thomas van Aquino
Rijn­straat 109, Am­ster­dam
Euchari­sa­tie­vie­ring met gelegen­heids­koor
19.30 uur Onze Lieve Vrouwe­kerk
Keizers­gracht 220, Am­ster­dam-Centrum
Euchari­sa­tie­vie­ring met St. Alphonsus­koor
19.30 uur H. Au­gus­ti­nus­paro­chie
Kamperfoelieweg 209, Am­ster­dam-Noord
Euchari­sa­tie­vie­ring met het Monica­koor

Anna Paulowna

12.00 uur Kerk O.L.V. Praesen­ta­tie
Nieuweweg 15, Anna Paulowna
Eucha­ris­tie­vie­ring met het Maria­koor

Assendelft

10.00 uur H. Odulphus
Dorps­straat 572, Assendelft
Eucha­ris­tie­vie­ring

Den Helder

19.00 uur Pa­ro­chie Maria Sterre der Zee
H.H. Petrus en Paulus, Kerk­gracht 54, Den Helder
Eucha­ris­tie­vie­ring met het Caecilia­koor

Egmond

10.00 uur St. Adelbert­ab­dij
Abdijlaan 26, Egmond-Binnen
Eucha­ris­tie­vie­ring, tevens vie­ring gou­den professie Broe­der Kete­laars

De Goorn

19.00 uur Regio De Water­kant
Kerk O.L.V. van de Rozen­krans, De Goorn 69, De Goorn
Eucha­ris­tie­vie­ring met koor Vrien­den van het Gre­go­ri­aans

Haar­lem

19.00 uur St. Joseph­kerk
Jans­straat 43, Haar­lem
Hoog­mis met Gre­go­ri­aanse gezangen door schola cantorum
19.30 uur Ka­the­drale basiliek St. Bavo
Leidse­vaart 146, Haar­lem
Eucha­ris­tie­vie­ring

Halfweg

19.30 uur Onze Lieve Vrouw Geboorte
Dr. Schaepman­straat 7, Halfweg
Eucha­ris­tie­vie­ring
De kerk is de hele dag geopend voor een bloe­men­hul­de

Heer­hu­go­waard

19.00 uur H. Dio­ny­sius­paro­chie
Middenweg 248, Heer­hu­go­waard-Centrum
Eucha­ris­tie­vie­ring met het Dio­ny­sius­koor

Heiloo

11.30 uur Hei­lig­dom O.L.V. ter Nood
Kapellaan, Heiloo
Rozen­krans bid­den
12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring (met mgr. T. Hoogen­boom) met het Ubi Caritas­koor
14.00 uur Lezing door pater Gerard Weijers sss
15.00 uur Lof met pro­ces­sie

Hilversum

10.45 uur Vitus­kerk
Emma­straat 5, Hilversum
Eucha­ris­tie­vie­ring met vooraf Rozen­krans bid­den

Hoofd­dorp

19.30 uur Joannes de Doper
Kruis­weg 1069, Hoofd­dorp
Eucha­ris­tie­vie­ring

Hoorn e.o.

9.00 uur Lourdes­ka­pel
Pastoor Nuijens­straat 3A, Zwaag
Eucha­ris­tie­vie­ring met samenzang

Medem­blik

19.00 uur Sint-Martinus­kerk
Ridder­straat 5, Medem­blik
Eucha­ris­tie­vie­ring met samenzang en orgelspel

Mid­den­meer

19.00 uur Brug­straat 36, Mid­den­meer
kapel naast de kerk vanaf 9.00 uur open
Eucha­ris­tie­vie­ring met pa­ro­chie­koor

Naar­den

19.00 uur Sint Vitus­kerk
Turfpoort­straat 3, Naar­den
Eucha­ris­tie­vie­ring

Nederhorst den Berg

9.30 uur O.L.V. Hemel­vaart
Kapel onder de Bogen, Nederhorst den Berg
Eucha­ris­tie­vie­ring

Volen­dam

14.30 uur Zorg­cen­trum St. Nicolaashof
St. Nicolaashof 1, Volen­dam
Samen een uurtje Maria­lied­jes zingen
19.00 uur Zorg­cen­trum St. Nicolaashof
St. Nicolaashof 1, Volen­dam
Eucha­ris­tie­vie­ring
19.00 uur H. Vin­cen­tius­kerk
Kerkepad 1, Volen­dam
Eucha­ris­tie­vie­ringBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose