Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Misbruik buiten de kerk nu ook gemeld aan bisdom

gepubliceerd: dinsdag, 1 juni 2010

Hulp + RechtBij de com­mis­sie seksueel mis­bruik van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn het afgelopen weekend ook 5 mel­dingen binnen­ge­ko­men van mis­bruik in andere dan ker­ke­lijke situaties.

Het betreft drie mel­dingen van seksueel mis­bruik binnen de gezins­si­tua­tie, één geval op een open­ba­re school en één geval binnen Scou­ting. Als redenen voor deze aanmel­dingen geven de slacht­of­fers aan, dat zij in het bisdom een dui­de­lijk meld­punt herkennen en een open­heid ervaren die in de maat­schap­pij nog ontbreekt. Directe aan­lei­ding is een herhaalde oproep van Mgr. Punt in het bisdom­blad Samen kerk aan slacht­of­fers om zich vooral te mel­den. Deze oproep heeft dus nu ook de weg geopend voor mensen buiten de kerk. Twee slacht­of­fers zijn inmiddels door de kanselier van het bisdom Eric Fennis ont­van­gen en zullen wor­den geholpen bij het vin­den van de juiste hulp­ver­le­nings­in­stan­ties.

www.hulpen­recht.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose