Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Thema WJD 2022 bekendgemaakt

Jornada Mundial Da Juventude Lisboa 2022

gepubliceerd: woensdag, 26 juni 2019

‘Maria stond op en ging met spoed.’ Dat is het thema voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen die in 2022 in en rond Lissabon, Portugal gaan plaats­vin­den. Paus Francisucs maakte dat zater­dag 22 juni bekend aan het einde van het Youth Forum, de inter­na­tio­nale bij­een­komst met jon­ge­ren in Rome.

Zo’n 250 jon­ge­ren, waar­on­der twee Neder­landse jon­ge­ren die waren af­ge­vaar­digd vanuit de Neder­landse kerk­pro­vin­cie, waren drie dagen bijeen om te spreken over de Kerk en jon­ge­ren. Zij deden dit op basis van het docu­ment ‘Christus vivit’. Die tekst werd geschre­ven na de bis­schop­pen­synode over ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ in ok­to­ber 2018.

Paus Fran­cis­cus ver­telde de jon­ge­ren dat hij hoopt op een harmonieus samen­gaan van “onze reis in het verlengde van de bis­schop­pen­synode en onze tocht naar de WJD in Lissabon.” Hij bena­drukte: “Jullie hebben elkaar nodig, als je een verschil wilt maken in de wereld die voort­du­rend neigt naar ver­deeld­heid”, aldus de paus. “Alleen als we samen optrekken, zijn we wer­ke­lijk sterk. Laten we met Christus, die het Brood ten Leven is en ons de kracht geeft voor onze tocht, zijn vuur brengen om licht te brengen in de duisternis in deze wereld.”

Thema’s

Ook zijn de thema’s bekendgemaakt van de WJD’s die in de bis­dom­men wor­den gehou­den in de jaren voor­af­gaand aan Lissabon. Ze staan allemaal in het teken van op weg gaan om het goede nieuws te ver­kon­di­gen.

  • 2020 - per bisdom: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14)
  • 2021 - per bisdom: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’ (vgl. Han­de­lin­gen 26, 16)
  • 2022 - Lissabon: ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39)

Meer in­for­ma­tie

De exacte data waarop de Wereld­jon­ge­ren­da­gen zullen plaats­vin­den in 2022 zijn nog niet bekend. Het Aarts­bis­dom Lissabon heeft al wel een speciale web­si­te opgezet waar in­for­ma­tie is te vin­den over de voort­vang van de voor­be­rei­dingen en de bij­zon­der­he­den van de stad Lissabon.

Promovideo LissabonGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose