Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Spandoek Kerkproeverij / Back to Church

Gratis voor snelle aanmelders

gepubliceerd: donderdag, 20 juni 2019

Welkom in de Kerk - Kerkproeverij

Pa­ro­chies die zich vóór 1 au­gus­tus aanmel­den als deel­ne­mer aan Kerk­proe­ve­rij/Back to church 2019 krijgen begin sep­tem­ber een gratis spandoek toe­ge­stuurd. Daar staat op ‘welkom in de kerk’, zon­der ver­dere titel of datum zodat het doek ook bij andere gelegen­he­den te gebruiken is.

Kerk­proe­ve­rij/Back to church wordt lan­de­lijk gehou­den in het weekend van zater­dag 28 en zon­dag 29 sep­tem­ber. Een andere datum kiezen kan ook, dat is aan de pa­ro­chies zelf. Wel concentreert de lan­de­lijke publi­ci­teit rondom deze ac­ti­vi­teit zich op genoemd weekend. Het gratis spandoek is een idee van de lan­de­lijke (inter­ker­ke­lijke) werk­groep voor Kerk­proe­ve­rij/Back to church en wordt finan­cieel mede moge­lijk gemaakt door het pro­tes­tantse fonds Maat­schap­pij van Welstand.

Andere ma­te­ri­alen

Pa­ro­chies die zich willen aanmel­den en zich ver­der willen voor­be­rei­ding op het Kerk­proe­ve­rij/Back to church weekend kunnen daarvoor terecht op de speciale web­si­te. Daar zijn diverse ma­te­ri­alen gratis te down­loa­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose