Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

40-Jarig priesterjubileum Mgr. Punt

Maandag 10 juni - 10.00 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: maandag, 3 juni 2019
foto: Wim Koopman
40-Jarig priesterjubileum Mgr. Punt

Dit jaar is het veer­tig jaar gele­den dat Mgr. dr. J.M. Punt tot pries­ter is gewijd. De bis­schop wil daar op be­schei­den wijze bij stil staan en viert dit jubileum met zijn klas­ge­no­ten, waar­on­der Mgr. dr. J. Hendriks. Men heeft er voor gekozen dit op maan­dag 10 juni (Tweede Pinkster­dag) te vieren tij­dens een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Aan­slui­tend is er gelegen­heid de jubila­ris(sen) te fe­li­ci­te­ren.

U bent van harte uit­ge­no­digd dit feest mee te vieren als u daartoe in de gelegen­heid bent. Pries­ters die aanwe­zig zijn kunnen uiter­aard con­ce­le­breren. Wilt u dan een albe en witte stola mee­bren­gen? Dat geldt ook voor de aanwe­zige diakens.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose