Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Sint-Jansprocessie Laren

Zondag 23 juni 11.00 uur Laren

gepubliceerd: zondag, 2 juni 2019
foto: sintjansprocessie.nl
Sint-Jansprocessie Laren

Van Johannes de Doper kennen we twee feestdagen: zijn geboorte op 24 juni en zijn onthoofding op 29 augustus. In Laren (bij Hilversum) wordt al eeuwenlang jaarlijks een processie gehouden rond zijn geboortedatum, dit jaar op zondag 23 juni 2019. Het thema is ‘Zij bleven die dag bij Hem!’.

Op zaterdag­avond wordt het patroonsfeest geopend met een Lof in de Basiliek, met uit­stel­ling van het Aller­heiligste en Zegen. In deze viering zal pastoor J.J.M. Vriend celebreren. De Cantorij staat o.l.v. Jim Berben. De Basiliek blijft open tot 20.30 uur. Op zondag zijn er voor­af­gaand aan de processie nog twee Eucha­ris­tie­vieringen: om 7.00 uur op het Sint-Jans­kerkhof met emeritus pastoor J.H. Willems en om 9.00 uur in de Sint-Jans­basi­liek met hoofd­cele­brant pastoor J.J.M. Vriend.

Pro­gram­ma zondag 23 juni

11.00 uur Sint-Jansprocessie
De processie vertrekt vanuit de basiliek en gaat via de Brink, Sint Janstraat en de Hilversumseweg naar het Sint Jans­kerkhof
12.15 uur Eucha­ris­tie­viering op het kerkhof
Hoofd­cele­brant is Mgr. Hendriks, bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam
13.15 uur Vertrek van de sacramentsprocessie vanaf het kerkhof
Via de Langsakker, Vredelaan, Zevenenderdrift, Zevenend en de Brink naar de basiliek
14.30 uur Afsluiting van de processie met sluitingslof in de basiliek
Gezongen wordt het Te Deum, Tantum Ergo en na de zegen het bekende Larense Sint-Janslied. De Basiliek blijft open tot 16.15 uur.

Geschiedenis

Eeuwenlang zijn de gelovigen uit Laren en omliggende Gooise dorpen, voor het feest van Sint Jan de Doper opgetrokken naar het Sint Jans­kerkhof. Op deze plek heeft de middeleeuwse kruis­kerk gestaan waar dan op 24 juni feestelijk het patroonsfeest werd gevierd. In 1580 werd iedere vorm van katholieke eredienst verboden. De koppige Laarders bleven echter trouw aan hun geloof en trokken alleen of in kleine groepjes, vaak in de schemering of ’s nachts, naar het kerkhof.

Rond 1800 werd het weer mogelijk feestelijk naar buiten te treden. In 1806 werd de Broeder­schap van Sint Jan opgericht, belast met de organisatie van de bedetocht die steeds meer uitgroeide tot een echte processie. In 1886 (toen Sint Jansdag gelijk viel met Sacramentsdag) is deze gewijzigd in een sacramentsprocessie. De processie kreeg een nog plechtiger karakter. Vanuit deze tijd stammen ook de erepoorten, als uiting van religieus eerbetoon aan de Heer.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw gingen er stemmen op om de Sint-Jansprocessie op te heffen. Echter een aantal Laarders kon dit op tijd voorkomen. Zij wisten de processie weer nieuw leven in te blazen. De processie groeide weer en mag nu met zijn 2000 deelnemers opnieuw als een groot katholiek feest worden beschouwd, dat van heinde en verre toeschouwers trekt.

Wij houden een processie niet om te demonstreren maar om iedereen te laten delen in ons geloof. In de Sint-Jansprocessie trekken wij biddend en zingend op vanuit de Sint-Jans­basi­liek naar het oude Sint-Jans­kerkhof, waar temidden van de graven de Eucha­ris­tie wordt gevierd. Daarna trekken wij met het Aller­heiligste in ons midden terug naar de basiliek.

Meer informatie

 

Sint-Jansprocessie Laren
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose