Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste paal nieuwe kerk Almere geslagen!

gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2019

De Boni­fa­tius­paro­chie in Almere gaat een nieuwe kerk bouwen voor heel Almere. En die bouw is op woens­dag 22 mei formeel van start gegaan met het slaan van de eerste paal. Aan de bouwlo­ca­tie voor de nieuwe r.-k. kerk voor heel Almere, aan de Contrabasweg, had­den zich een kleine 100 belang­stel­len­den verzameld.

Pastoor Sandor Koppers begon deze offi­cië­le gebeur­te­nis met het uit­spre­ken van een gebed en het lezen van de evan­ge­lie­tekst uit Lucas over het bouwen van een huis op een stevig fun­dament. Hierna zegende hij de grond waarop het kerk­ge­bouw komt te staan, de heimachine en de bouwers met een flinke hoeveel­heid wij­wa­ter.

Kleur­rijk beschil­derde palen

De ‘eerste’ paal was de zon­dag ervoor door een 35-tal kin­de­ren uit de St. Boni­fa­tius­paro­chie op de bouw­plaats beschil­derd met voor­stel­lingen over God, de Schep­ping enz. De kin­de­ren, en niet alleen zij, von­den het spannend om te zien hoe de kleurig versierde paal in de heimachine hing en met hulp van de voor­zit­ter van de bouw­com­mis­sie, René Jonker, de grond in werd geslagen, waarna een luid applaus volgde.

Nieuwe kerk over circa 12 maan­den

De pa­ro­chi­anen fe­li­ci­teer­den elkaar en de bouw­com­mis­sie met het bereiken van deze mijl­paal voor een r.-.k. kerk­ge­bouw dat over circa 12 maan­den voltooid zal zijn. Er heerste een fees­te­lij­ke sfeer en de bouwers werken ver­der aan de reali­sa­tie, terwijl de pa­ro­chie en de bouw­com­mis­sie ver­der gaan met de voor­be­rei­dingen voor het interieur van de kerk en het verwerven van de daarbij behorende finan­ciële mid­de­len.

Met groot en­thou­sias­me en in­span­ning van velen zetten wij ons het ko­men­de jaar in om de kerk ook inhou­de­lijk op te bouwen, ons rea­li­se­rend dat het toch wel héél bij­zon­der is om in deze tijd van slui­tingen van kerken mee te werken aan de bouw van een nieuw Huis voor God in Almere!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose