Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mooi feestweekend Onze Lieve Vrouw ter Nood

gepubliceerd: zondag, 26 mei 2019

Het hei­lig­dom in Heiloo stond in het weekend van 25 en 26 mei in het teken van het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Een fees­te­lijk pro­gram­ma met pelgrims uit alle windrich­tin­gen sloot tevens de mei­maand-Maria­maand af.

Zater­dag

Zater­dag­och­tend om 7.00 uur kwam de eerste pelgrim al aan waarna de H. Mis werd gevierd voor de vroege pelgrims. Rector Jeroen de Wit vierde hierbij tevens zijn zes-jarig pries­ter­jubileum. Daarna volgde het ontbijt. Om 11.30 uur is de Rozen­krans gebe­den en aan­slui­tend was Mgr. Punt hoofd­cele­brant in de H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw ter Nood. Mgr. Punt sprak in de homilie over het grote ver­trouwen wat we in de voor­spraak van onze Hemelse Moeder mogen hebben, zoals we hem kennen haalde hij hierbij enkele concrete voor­beel­den aan.

’s Middags hield Mgr. van Burg­ste­den in het Oesdom een boek­be­spre­king van het boek ‘Jan van Burg­ste­den’ dat onlangs bij Adveniat uitkwam. Hij wist hierbij leven­dig te ver­tellen over de totstandko­ming van het boek en benoemde enkele aan­spre­kende anekdotes. Ver­vol­gens sig­neerde hij zijn boek voor de mensen.

’s Avonds was er een avond van Praise en Worship (Lofprij­zing). Paula Dooren­bosch en Ted Bauer begeleid­den deze avond. Er was een groep geko­men van de Indonesische Charis­ma­tische ge­meen­schap van Am­ster­dam e.o. en er waren zelfs mensen helemaal uit Meppel geko­men. Het was mooi om zo samen zingend de Heer te prijzen en de avond werd af­ge­slo­ten met een korte lichtjes­pro­ces­sie door het park.

Zondag

Met een speciale familie­dag werd zon­dag 26 mei het feest­week­end van Onze Lieve Vrouw ter nood af­ge­slo­ten. Voor de jeugd was er een work­shop schil­de­ren met iconen­schil­der Thom Breukel en voor de ouders hield Yvonne Koopman een lezing over de onlangs opgerichte stich­ting Gezins­Plat­form.NL

Aan het einde van de mid­dag was Mgr. J. van Burg­ste­den hoofd­cele­brant en rector J. de Wit con­cele­brant bij de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Bede­vaart­ka­pel. Na een fees­te­lijk ‘potluck’ diner (ie­der­een brengt wat te eten mee) werd de dag af­ge­slo­ten met een pro­ces­sie over het Hei­lig­dom waarbij de pelgrims zich niet door een drupje regen lieten stoppen.

De foto­se­rie door Wim Koopman is van de familie­dag op zon­dag­mid­dag.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose