Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bavodag - Feest voor Vormelingen

Zaterdag 22 juni - 10.30 uur - Haarlem

gepubliceerd: vrijdag, 17 mei 2019
Bavodag - Feest voor Vormelingen

Alweer voor de 27e keer wordt de jaar­lijkse Bavo­dag voor Vor­me­lin­gen gehou­den, dit jaar op zater­dag 22 juni in Haar­lem. Jon­ge­ren tussen 12 en 14 jaar die dit jaar het sacra­ment van het Vormsel gaan ont­van­gen of hebben ont­van­gen komen bij elkaar om te ont­dek­ken dat de kerk groter is dan hun eigen pa­ro­chie.

Thema “Jij kent mij”

“Jij kent mij.” Wat mooi als je dat tegen iemand kunt zeggen, dat er iemand is die jou kent en dan niet op­per­vlak­kig of via, via nee echt kennen, door en door. Maar kan dat wel ? Kan iemand jou door en door kennen, vooral als je zelf nog aan het ont­dek­ken bent wie jij bent en die ontdek­kings­reis gaat door tot je laatste zucht, want je bent nooit echt helemaal af, ook niet als je heel oud bent gewor­den en van alles in je leven hebt mee­ge­maakt.

Toch zijn er mensen die jou kennen, je naam - bij­naam, hoe je kijkt en praat, hoe je aanraakt en ruikt, hoe je rea­geert. Je ouders leerde jou het eerste kennen, zij kennen jou ‘vroegste vroeg’ voor hen hoef jij je nooit te verschuilen je mag zijn wie je bent bij hen, maar dat is las­tig als jij jezelf nog niet ontdekt hebt en daardoor ook niet echt goed in staat bent om anderen goed te leren kennen... dat moet groeien.

Er zijn mensen die geloven dat God hen kent en dat zij God kennen. In een van de Bijbel verhalen staat ge­schre­ven hoe mensen geloofde dat God hen gezien had, nog voor ze ‘geweven waren in de schoot van hun moe­der’, met andere woor­den vanaf het eerste moment dat jij aan het wor­den bent ben je door God gezien en gekend. Maar God kennen, zoals ik jou ken, dat is wat anders. Jou kan ik zien en aanraken, met je praten en jij zegt iets terug, maar God ?

  • In een van de verhalen in de Bijbel staat ook te lezen hoe Mozes, die op dat moment in een crisis­tijd zat, God leerde kennen, niet meer dan een stem en een naam: ‘Ik ben er’...
  • ‘Ik ben er’... niet aan tijd gebon­den of plaats of naar wat jij hebt gedaan of gedacht, maar boven alles uit, achter alles langs, onder alles door, voor alles om... ‘Ik ben er’... De stem, de Naam riep Mozes, kende hem bij z’n naam...
  • Jij bent gedoopt, je hebt je eerste communie gedaan en nu wordt je gevormd, langs jouw levensweg drie momenten waarop je mag ervaren dat die Stem, die Naam in jouw leven een plek heeft en jij je gekend mag weten door die God...
  • Op de Bavo­dag dit jaar gaan we proberen dat ‘gekend’ wor­den te beleven, in Theater, in ont­moe­ting in het samen vieren... Je bent van harte welkom !!!

De dag begint om 10.30 uur met zoals altijd een in­druk­wek­kende ope­ning, om 14.00 uur is de slot­vie­ring. De kerk gaat om 10.00 uur open. Evenals andere jaren is de ver­de­ling van het aantal jon­ge­ren en bege­lei­ders, één bege­lei­der op vier jon­ge­ren. Vorige jaren is die be­ge­lei­ding prima verlopen en we hopen dat dit jaar ook weer te mogen ervaren.

Details

datum: zater­dag 22 juni 2019
tijd: van 10.30 tot 15.00 uur
locatie: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo, Leidse­vaart 146, Haar­lem
kosten: € 5 per persoon
aanmel­den: vóór 15 juni per e-mail:
bavo­daghaarlem@gmail.comBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose