Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vier wijdelingen in Sint Bavokathedraal

Dominee (80) wordt priester

gepubliceerd: woensdag, 26 mei 2010

Vier mannen zullen onder de handopleg­ging door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. Punt, op de zater­dag na Pink­ste­ren, 29 mei, de H. Pries­terwidjing ont­van­gen.
Pawel Banas­zak afkoms­tig uit Polen en Bruno Sestito uit Italië zijn afkoms­tig uit het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en hebben hun studies gevolgd aan de Tilten­berg, samen met Elroy Kaak die in het Groot­semi­narie van het bisdom Haar­lem was. Tevens wordt Hans Schouten tot pries­ter gewijd, die een eigen voor­be­rei­dings­rou­te heeft gevolgd. Pawel, Bruno en Elroy hebben het afgelopen jaar hun pas­to­rale jaar gedaan in ver­schil­lende pa­ro­chies van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Foto: Steef Pardoen
Priesterwijding in 2009
Pries­ter­wij­ding vorig jaar

Meest opmer­ke­lijke van het viertal: Hans Schouten (80), afkoms­tig uit hartje Am­ster­dam waar zijn vader een winkel in klokken, goud en zilver dreef. Niet alleen zijn leef­tijd maakt hem uitzon­der­lijk voor een neomist, ook het feit dat hij – lang­ja­rig predi­kant in ge­meen­te en leger - pas vrij onlangs katho­liek is gewor­den, en aan de bis­schop de wens te kennen gaf om pries­ter te mogen wor­den.

Pawel Banas­zak, geboren op 2 sep­tem­ber 1976 in het Poolse Sceczin als jongste in een gezin van vier, verloor als kind zijn vader. Hij stu­deerde electronica en bouwkunde. Een van zijn zussen werd reli­gi­euze. Op zijn twin­tigste begon hij de Neo-catechumenale weg te volgen. Pavel was gedurende zijn sudie een jaar voor stage in Duits­land en een jaar in Israel.
Hij liep zijn pas­to­rale stage in Den Helder. Hij heeft op 16 ok­to­ber het bac­ca­lau­reaats­exa­men afgelegd.

Elroy Kaak werd op 17 maart 1977 geboren in Doetinchem. Hij stu­deerde HEAO accountancy en fiscale economie en werkte op de fiscale afdeling van een accountants­kantoor. “En toch bleef er een vraag in mijn leven. Is dit nu echt wat God van mij vraagt?
Vaak en snel heb ik deze vraag van mij afgezet. Ik had toch alles, leuke collega's, een goede baan, vrien­den … . Maar toch bleef er iets wat niet was ingevuld, wat wilde God van me?”
Elroy werd vorig jaar diaken gewijd en liep stage in Beverwijk.

Bruno Sestito, afkoms­tig uit Italië en stage lopend in Heems­kerk. Hij werd geboren 6 ok­to­ber 1969 te Catanzaro, in het zui­den van Italië, Calabrië, als jongste van vier kin­de­ren.
Hij stu­deerde in Rome farmaco­lo­gie en werkte daar als apotheker. Via een vriend kwam hij in contact met de Neo-catechumenale Weg. Een bede­vaart naar Lourdes hielp hem zijn roe­ping te ont­dek­ken.

Met de wij­de­lin­gen van zater­dag komt het aantal door mgr. Punt geconsa­creerde pries­ters op 38. Het aantal actieve bisdom­pries­ters bedraagt dan 74.

De vier zijn deze week in retraite ter voor­be­rei­ding op hun wij­ding. De plech­tig­heid begint zater­dag om 10.30 uur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose