Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkbijeenkomst - Growing Young!

Vrijdag 17 mei - 12.30 uur - Duivendrecht

gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2019
Spreker: Anko Oussoren
Spreker: Anko Oussoren

Vrij­dag 17 mei or­ga­ni­seert Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een net­werk­bij­een­komst voor jon­ge­ren­wer­kers. Een uitstekend moment om kennis en erva­ringen uit te wisselen met andere jon­ge­ren­wer­kers, die werk­zaam zijn binnen de katho­lie­ke kerk.

Anko Oussoren spreekt deze bij­een­komst over het aan­trek­ke­lijk maken van je geloofs­ge­meen­schap voor jon­ge­ren. Verder brengen wij u op de hoogte van ont­wik­ke­lingen binnen het jon­ge­ren­werk in ons bisdom en we presen­te­ren we ma­te­ri­alen voor het jon­ge­ren­werk.

Growing Young!

Het thema van deze bij­een­komst is ‘Growing Young!’. Spreker Anko Oussoren, zal spreken over zes pijlers om je ge­meen­schap aan­trek­ke­lijk maken voor jon­ge­ren. Zijn verhaal is gestoeld op onder­zoek uit Amerika waarbij onder­zoek is gedaan bij ver­schil­lende ge­meen­schappen met veel jon­ge­ren. De vraag luidde: “Wat zijn de redenen dat er in deze ge­meen­schap veel jon­ge­ren betrokken zijn?” De re­sul­taten zijn uit­ge­werkt in de zes pijlers waar hij over gaat spreken.

Het doel hier­van is dat we als jon­ge­ren­wer­kers inzien dat het betrekken van tieners, jonge ge­zin­nen en jon­ge­ren niet alleen tot stand komt met de ac­ti­vi­teiten die we or­ga­ni­se­ren, maar dat een veel bre­dere cultuur­ver­an­de­ring in de pa­ro­chie nodig is om een vitale ge­meen­schap van jong en oud op te bouwen. Het jon­ge­ren­werk uitbeste­den aan een groep vrij­wil­li­gers of een betaalde kracht is niet genoeg om jon­ge­ren onder­deel te laten zijn van je ge­meen­schap. Con­struc­tief jon­ge­ren­werk moet gedragen wor­den in alle lagen van de pa­ro­chie. Van het bestuur, tot aan elke pa­ro­chi­aan. Hoe doe je dat?

Ma­te­ri­alen en erva­ringen

Naast dit thema, zullen we nieuwe ma­te­ri­alen en ini­tia­tie­ven presen­te­ren, die hierop aan­slui­ten. Ook zullen we het laatste nieuws over The Mis­sio­na­ry school presen­te­ren.

Tot slot is er ook voldoende ruimte om met elkaar erva­ringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

Details

datum: Vrij­dag 17 mei 2019
tijd: van 12.30 tot 16.30 uur
adres: Sint Urbanus­kerk (pastorie), Rijks­straatweg 230, Dui­ven­drecht
Bereik­baar­heid: Vrij parkeren voor de kerk of 5 min. Lopen vanaf trein­sta­tion Dui­ven­drecht
Opgeven: Via mjansen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl (nog 5 plekken be­schik­baar)

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose