Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubilea van zeven zusters Augustinessen

Samen 450 jaar processie

gepubliceerd: woensdag, 1 mei 2019

De zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de vier­den op 30 april groot feest. Zeven zusters vier­den een professie-jubileum. Eén zuster vierde zelfs haar tach­tig jaar jarig jubileum als kloosterzuster. Zr. Laura is hon­derd jaar (“en negen maan­den”, voegt zij er zelf meteen aan toe), maar hel­der en vitaal.

Tussen de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring en het diner had Mgr. Hendriks even gelegen­heid de jubilerende zusters te komen fe­li­ci­te­ren: Zr. Laura met haar 80e professiever­jaar­dag zoals vermeld, Zr. Laura en zr. Bernardo waren 70 jaar geprofest en zr. Cecilie, zr. Lucia, zr. Damiana, Zr. Ingrid en zr. Irma mochten hun zes­tig­ja­rig feest vieren. Bis­schop­pen en bis­dom­staf wensen de zusters en de Con­gre­ga­tie van de zusters Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de proficiat met deze bij­zon­dere dag.

Mgr. Hendriks schrijft op zijn web­si­te Arsacal.nl: “Het is ook een gelegen­heid om even stil te staan bij het mooie werk dat deze (en zoveel andere reli­gi­euzen) hebben gedaan. De Au­gus­ti­nessen hebben zich veel bezig gehou­den met zieken­zorg. Ook in andere pas­to­rale en sociale functies zijn zij actief geweest, geïnspireerd door de kerk­va­der Au­gus­ti­nus en volgens diens regel. Als ik bij de zusters kom vind ik het altijd nog jammer dat deze Con­gre­ga­ties geen roe­pingen hebben, want het ge­tui­ge­nis dat zij hebben gegeven door hun harte­lijke inzet voor de mede­mens, zou in onze tijd ook nog heel waarde­vol zijn! Maar wat na­tuur­lijk mooier en be­lang­rijker is: de zusters Au­gus­ti­nessen mogen terugzien op een mooi ge­schie­de­nis van zorg voor de naaste.”
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose