Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Generation start-up

Een start-up in de kerk!?

gepubliceerd: donderdag, 25 april 2019

Jonge mensen met grote dromen, die hun ideeën uit­werken in een project, door in te spelen op de vraag van hun beoogde doel­groep. Dat is een startup!

Vaak begint een startup met en goed idee dat door een en­thou­siast team op kleine schaal wordt uit­ge­werkt. Is het succes­vol dan wordt er opge­schaald. Lukt het niet dan wordt het concept aan­ge­past. Het is dé manier van werken onder de jonge gene­ra­tie in onze maat­schap­pij.

Generation start-up

Ook in onze kerk lopen jonge mensen rond met mooie plannen of dromen die de moeite waard zijn voor de kerk. Voor deze jon­ge­ren is er The Mis­sio­na­ry School. Hier krijgen zij in acht weeken­den intensieve geloofs­vor­ming. Daar­naast werken zij in teams hun plannen uit in een start-up, onder be­ge­lei­ding van pro­fes­sio­nals. Zo kunnen zij hun droom waar maken en de eeuwen oude bood­schap op een jonge manier ver­der brengen.

Hun start-up in uw pa­ro­chie: U bent aan zet

Uit­ein­de­lijk pitchen deze teams hun plannen aan pa­ro­chies in ons bisdom. Is er een match met een pa­ro­chie dan wordt de start-up ver­der uit­ge­werkt Is uw pa­ro­chie toe aan een start-up voor het jon­ge­ren­werk? Het begint bij uzelf, want jon­ge­ren komen niet van­zelf naar u toe! Maak met uw pastoor, kape­laan of pas­to­rale kracht tijd vrij voor jon­ge­ren en ga hier­voor met elkaar in gesprek! Krijgen jon­ge­ren geen priori­teit binnen uw pa­ro­chie? Dan is het onmoge­lijk om te bouwen aan de toe­komst van uw ge­meen­schap. Deze tijd vraagt om uw creativi­teit en de wil om buiten uw bestaande ker­ke­lijke net­werk zicht­baar te zijn.

Jon­ge­ren die ver­an­de­ring willen!

Kent u ze ook, jon­ge­ren die de kerk willen ver­an­de­ren? Die weten hoe het beter kan en die verlangen naar jonge wijn, in nieuwe zakken. U kunt ze op weg helpen door ze naar ‘The Missio­nairy School’ te ver­wij­zen. Daar zijn ze verzekerd van een luis­te­rend oor en krijgen ze hand­vat­ten om hun dromen te verwezen­lijken. Ze kunnen direct het diepe insp­ringen door mee te doen aan een start-Up tij­dens The Mis­sio­na­ry School. De jon­ge­ren die daar nog niet aan toe zijn kunnen deelnemen aan in­spi­ra­tiesessies.

In­spi­ra­tiesessie Sneakers en Stola’s - 6 juni - Am­ster­dam

Zijn jon­ge­ren nog niet toe aan het mee­werken of opzetten van een start-up, maar leven ze wel met ideeën? Jon­ge­ren ervaren hoe het is om hun idee om te zetten in een start-up door deel te nemen aan de in­spi­ra­tie­sessies Sneakers en stola’s. Een paar avon­den per jaar nodigen we jonge wereldverbete­raars uit om hun verhaal te ver­tellen. Daar­naast is er ook een inlei­ding van een pries­ter of reli­gi­euze en doen we een korte brainstorm met de ideeën die jon­ge­ren zelf hebben. De avond ein­digt met een borrel en vind plaats in een gezellig Café.

Details

datum: don­der­dag 6 juni 2019
tijd: van 19.30 tot 22.00 uur
locatie: Schreierstoren, Prins Hendrik­kade 94-95, Am­ster­dam
(tegen­over het Centraal Station, naast de Nicolaas­basi­liek)
tele­foon: (023) 511 26 35
e-mail: info@themis­sio­na­ryschool.nl
web­si­te: www.themis­sio­na­ryschool.nl


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
maandag, 2 november 2020Missionaire parochies
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ Video
dinsdag, 15 september 2020Start tweede seizoen The Missionary School
donderdag, 10 september 2020Online cursus Liefde en Seksualiteit
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
dinsdag, 11 augustus 2020Q&A sessie over Maria Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
woensdag, 29 juli 2020Q&A sessie over Missie Video
dinsdag, 14 juli 2020Save the date - WJD@Home
zaterdag, 27 juni 2020Avond van Barmhartigheid
vrijdag, 26 juni 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
dinsdag, 23 juni 2020Aangepast tienerkamp BreakOut
dinsdag, 23 juni 2020Q&A-sessie met Mgr. Hendriks - De Eucharistie Video
woensdag, 10 juni 2020Online tienerdag - Create VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose