Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rouw en Bid voor slachtoffers Sri Lanka

gepubliceerd: maandag, 22 april 2019

De wereld werd op Eerste Paas­dag opge­schrikt door een verschrikke­lijk serie aan­slagen op Sri Lanka. Vele mensen kwamen daarbij om of raakten gewond. Onder hen vele katho­lie­ken die in hun ver­schil­lende kerken waren om Pasen te vieren toen daar een bom afging. De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rouwt mee met de over­le­ven­den, de nabe­staan­den en het Sri Lankaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slacht­of­fers.

Ook paus Fran­cis­cus heeft zijn medeleven uit­ge­spro­ken. Bij het Urbi et Orbi, de pau­se­lijke zegen voor stad en wereld op Eerste Paas­dag sprak hij de hoop uit dat het licht van de Verrezen Christus de duisternis van con­flic­ten over de hele wereld zal verlichten. “Ik ver­trouw al diegenen die zo tra­gisch zijn omge­ko­men toe aan de Heer en ik bid voor de gewon­den en voor ie­der­een die lijdt ten gevolge van deze tra­gische gebeur­te­nissen”, aldus de Paus naar aan­lei­ding van de gebeur­te­nissen op Sri Lanka.

Mgr. J. van den Hende, voor­zit­ter van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “Op Pasen vieren chris­te­nen we­reld­wijd de ver­rij­ze­nis van Christus. De bevol­king van Sri Lanka wordt juist in deze dagen gecon­fron­teerd met dood en geweld, terwijl het evan­ge­lie van Pasen verkon­digt dat Christus, de opgestane Heer, de dood heeft overwonnen en zijn vrede schenkt. Nu het gevoel van vrede in Sri Lanka wreed is verstoord, bid­den wij in ver­bon­den­heid met de bis­schop­pen van Sri Lanka dat katho­lie­ke gelo­vi­gen en andere chris­te­nen in Sri Lanka de weg van de vrede van Christus niet loslaten, ondanks de wrede aan­slagen, en dat zij met de andere bevol­kings­groepen van Sri Lanka de on­der­lin­ge vrede blijven zoeken in dialoog met elkaar”.

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is gewoon bij derge­lijke verschrikke­lijke gebeur­te­nissen recht­streeks meeleven te betuigen aan de be­tref­fen­de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en zal dat ook in deze situatie doen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose