Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Indrukwekkende Chrismamis

gepubliceerd: donderdag, 18 april 2019

De jaar­lijkse Chrisma­mis, die in Neder­land eigen­lijk altijd op de voor­avond van Witte Donder­dag wordt gevierd, was weer een in­druk­wek­kende vie­ring met vele pries­ters en diakens en van elke pa­ro­chie een afvaar­diging. De drie olieën die bij de toedie­ning van de sacra­menten wor­den gebruikt, wordt tij­dens de Chrisma­mis gewijd en de pries­ters van het bisdom vernieuwen hun wij­dings­be­lof­ten.

In een volle ka­the­draal en ten overstaan van 82 pries­ters, 20 diakens, Mgr. Hendriks en Mgr. Van Burg­ste­den celebreerde Mgr. Punt de Chrisma­mis, waarin de ziekenolie, de cate­chu­me­nenolie en het heilig chrisma wor­den gewijd. Het chrisma wordt gebruikt bij het heilig vormsel, na de doop en bij de pries­ter­wij­ding, de ziekenolie bij de zie­ken­zal­ving en de cate­chu­me­nenolie voor­af­gaand aan het doopsel.

Het was een mooie en fees­te­lij­ke plech­tig­heid waarin de bis­schop een bemoe­digende preek hield die opriep om te ver­trouwen op Gods heilige Geest en Zijn Voor­zienig­heid wat er ook gebeurt.

Na afloop was er in het bis­schops­huis nog een ont­moe­ting voor de pries­ters waar veel gelegen­heid was voor in­for­mele ont­moe­ting.

(bron: arsacal.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose