Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

St. Grigor Narekatsi Lezingen

Dinsdag 16 april - 19.00 uur - Begijnhofkapel Amsterdam

gepubliceerd: woensdag, 10 april 2019
St. Grigor Narekatsi Lezingen

Op dins­dag 16 april 2019, in de Goede Week, zullen de vierde Sint Grigor Narekatsi Lezingen plaats­vin­den. Dit jaar or­ga­ni­seert de Stich­ting St. Grigor Narekatsi het eve­ne­ment in samen­wer­king met Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in de Begijnhof­ka­pel aan het Spui te Am­ster­dam.

De betoverende gebeds­tek­sten van de 10e-eeuwse Armeense monnik en filo­soof Sint Gregorius van Narek ( * 950 - † 1003) zullen in ver­schil­lende talen te gehore wor­den gebracht door de hoof­den van de Syrisch-, Russisch-, Koptisch-Orthodoxe, Rooms-Katho­lie­ke en Armeens-Apos­to­lische zuster­kerken in Neder­land. Hierdoor ver­te­gen­woor­digt het eve­ne­ment grote oecu­me­nische waarde. Voorts zal de offi­cië­le pre­sen­ta­tie plaats­heb­ben van de Neder­landse vertaling van de het ‘Boek der Weekla­ging’ van Sint Gregorius. De vertaling is uitge­voerd door Oxford-professor Theo van Lint en uitge­ge­ven door de Stich­ting St. Grigor Narekatsi.

Aarts­bis­schop Khajag Barsamian, legaat van de Armeens-Apos­to­lische Kerk in West-Europa en Mgr. Jan Hendriks dragen bij aan de ope­ning van de lezingen. De gebe­den wor­den begeleid door Armeense gees­te­lij­ke muziek van St. Grigor Narekatsi, uitge­voerd door Julietta Alksanyan, soliste van de Neder­landse Opera en Meghrig Gara­bedian op Kanun (snaarinstru­ment uit het Midden-Oosten).

Pro­gram­ma

 • Opening – Vahan Avakian, St. Grigor Narekatsi Foundation Am­ster­dam
 • Bijdrage – Aarts­bis­schop Khajag Barsamian, Pau­se­lijke gezant van de Armeens-Apos­to­lische kerk in West-Europa, ver­te­gen­woor­diger van de Armeense kerk voor de Heilige Stoel
 • Bijdrage – Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks
 • Pre­sen­ta­tie van het “Boek der Weekla­ging” – Theo Maarten van Lint, Professor Armeense Studies, Uni­ver­si­teit van Oxford en bestuurslid van de St. Grigor Narekatsi Foundation Am­ster­dam
 • Muziek – Julietta Aleksanyan, soliste van de Natio­nale Opera
 • Gebed 4 – Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks (Neder­lands)
 • FILM
 • Gebed 14 – Aarts­bis­schop Mor Polycarpus Augin Aydin (Engels)
 • Muziek (kanun) – Meghrig Gara­bedian
 • Gebed 3 – Aarts­bis­schop Elisey (Russisch)
 • Muziek (kanun) – Meghrig Gara­bedian
 • Gebed 7 – Bis­schop Anba Arseny (Arabisch)
 • Muziek – Julietta Aleksanyan, soliste van de Natio­nale Opera
 • Gebed 11 – Father Ter Taron Tadevosian (Armenian)
 • Koffie & thee

Eerwaarde gasten

 • Tigran Balayan, Am­bas­sa­deur van de Republiek Armenië bij het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den
 • Aarts­bis­schop Aldo Cavalli, Apos­to­lisch Nuntius in Neder­land

Details

datum: dins­dag 16 april 2019
tijd: van 19.00 tot 20.00 uur
locatie: Begijnhof­ka­pel, begijnhof 30, Am­ster­dam, ingang poort aan het Spui
contact: info@narekatsi.nl
web­si­te: www.narekatsi.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose