Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Nieuwe Bavo Bloeit

gepubliceerd: donderdag, 4 april 2019

Dit jaar viert De Nieuwe Bavo Bloeit haar eerste lustrum. Na vier eer­dere succes­volle edities maakt Haar­lemse ka­the­draal aan de Leidse­vaart zich op voor de vijfde editie van De Nieuwe Bavo Bloeit.

Dit jaar met ruim 60.000 bloemen ont­wor­pen en geschikt door 150 stu­den­ten en docenten van diverse Neder­landse oplei­dingen bloemsier­kunst en opnieuw onder de bezielende lei­ding van meesterbin­der Ingeborg Kemperman.

Met dit eve­ne­ment bena­drukt de Ka­the­draal Haar­lem haar gast­vrij­heid door bezoekers te ont­van­gen in een bloemen­zee van de majestueuze versierde koepel met uitlopers in de kapellen en hoog­koor. Vorig jaar werd de Nieuwe Bavo Bloeit bezocht door 5.000 bezoekers waar­on­der vele uit het bui­ten­land.

Het pro­gram­ma dit jaar is ruim gevuld met o.a. koepel­tochten, Ka­the­drale rond­lei­dingen & diverse concerten. Enkele hoogte­pun­ten: de koepel­tochten zijn spectaculair door vanaf het hoogste punt het uit­zicht op de vele bloemencreaties. Rond­lei­dingen langs de mooiste plekken van de Ka­the­draal en Kathe­draal­Mu­seum. De avondopen­stel­lingen van vrij­dag 5 april & vrij­dag 12 april. Diverse concerten van o.a. Haar­lemse koren, Bavo­can­to­rij (Choral Evensong). Zater­dag 13 april is de laatste dag van De Nieuwe Bavo Bloeit. Deze valt samen met de intocht van het bloemencorso Bollenstreek 2019 in Haar­lem.

Ouderen­dag met kar­di­naal Simonis

Op vrij­dag­mor­gen 5 april krijgen ouderen kor­ting bij hun bezoek aan De Nieuwe Bavo Bloeit. Tussen 10.00 en 12.30 uur bedraagt de toegangs­prijs dan € 4,50. Dit geldt voor ie­der­een ouder dan 65 jaar. Om 12.30 uur wordt een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring gevierd met kar­di­naal Simonis als hoofd­cele­brant. Daarna volgt rond 13.30 uur een lezing over kunst in de ka­the­draal door Wim Eggen­kamp (ca. 30 minuten).

Kinder­acti­vi­teiten

Een bezoek aan De Nieuwe Bavo Bloeit is voor ge­zin­nen extra leuk. Terwijl ouders genieten van een heer­lijk kopje koffie of thee zijn er voor kin­de­ren diverse ac­ti­vi­teiten zoals het maken van een bloemenket­ting of arm­bandje. Ook kunnen ouders en kin­de­ren ge­za­men­lijk een spannende koepel­tocht maken tot hoog in de kerk.

Passie Evensong

Op zater­dag­avond 6 april om 20.00 uur wordt naar Engelse traditie een Choral Evensong gehou­den. In deze Passie Evensong stelt de Bavo Cantorij muziek voor de Passie­tijd centraal. Zo klinkt ‘The Reproaches’ van John Sanders en het ‘Mag­ni­fi­cat & Nunc Dimittis’ van George Dyson naast het adembe­ne­mende ‘Miserere’ van James MacMillan en het klaaglijke ‘Crucifixus’ van Antonio Lotti in de verstilling van de ingetogen li­tur­gie.

De Bavo Cantorij staat onder lei­ding van Sanne Nieuwen­huij­sen en het orgel wordt bespeeld door Ton van Eck. Toegang vrij, deuren open vanaf 19.30 uur. Tijdens de Evensong is er collecte.

Muziek tij­dens avondopen­stel­lingen

Tijdens de twee avondopen­stel­lingen op vrij­dag 5 en 12 april is er ook van alles te beleven. De ka­the­draal en bloemsier­kunst is prach­tig uitgelicht en het aanwe­zige kaarslicht maakt het extra sfeer­vol. Op beide avon­den is er muziek. Op vrij­dag­avond 12 april geven zelfs meer­dere koren acte de présence. Dan zullen het Oratorium­koor Kennemerland, het Weiland­en­sem­ble en het Haar­lemse Kinder­koor de bloemen­ten­toon­stel­ling muzikaal omlijsten.

Combi­kaarten met het Frans Hals Museum

De Nieuwe Bavo Bloeit en het Frans Hals Museum slaan de han­den ineen en gaan combi­kaarten verkopen voor bezoek aan beide bloemen­ten­toon­stel­lingen. De combi­kaarten wor­den verkocht ten tijde van De Nieuwe Bavo Bloeit. Het Frans Hals Museum en de Nieuwe Bavo hebben beide een bloemen­ten­toon­stel­ling en liggen op loop­af­stand van elkaar. Daar­naast wor­den beide locaties aan­ge­daan door de rond­vaartboten van Smidtje Canal Cruises.

Busver­voer door NZH / Vaar­rou­te Smidtje Canal Cruises

Op zater­dag wordt door de NZH busver­voer ver­zorgt tussen het centrum en De Nieuwe Bavo Bloeit. Een rit met een van de his­to­rische bussen van de NZH maakt een bezoek extra leuk. Net als vorig jaar is de De Nieuwe Bavo Bloeit met een rond­vaart­boot te bereiken. De halte bij de aanlegstei­ger Schouw­burg /Ka­the­draal is opgeno­men in de vaar­rou­te van Smidtje Canal Cruises en maakt een bezoek aan De Nieuwe Bavo Bloeit bij­zon­der en aan­trek­ke­lijk.

Sterren­col­lege uit Haar­lem sluit aan

Tijdens deze lustrumeditie wordt het aantal deel­ne­mende onder­wijsin­stel­lingen uit­ge­breid met het Haar­lemse Sterren­col­lege. Stu­den­ten van het VMBO-Groen gaan o.a. aan de slag met de buiten­ver­sie­ring. Houtbe­wer­king, schil­de­ren, ondergron­den en bloemverzie­ring aan­bren­gen hoort daar allemaal bij. De organi­sa­tie is blij dat er nu ook een Haar­lemse onder­wijsin­stel­ling meedoet. In totaal nemen zo’n 150 stu­den­ten deel aan de opbouw ver­deeld over vijf onder­wijsin­stel­lingen afkoms­tig uit Noord- en Zuid-Holland.

Openingstij­den & entree

Vrij­dag 5 april t/m zater­dag 13 april van 10.00 tot 16.30 uur
Uit­zon­de­ring zon­dag 7 april: vanaf 12.00 uur - na de Eucha­ris­tie­vie­ring

Avondopen­stel­lingen:
vrij­dag
5 april
19.30 - 21.30 uur
vrij­dag
12 april
19.30 - 21.30 uur
zater­dag
13 april
10.00 - 20.00 uur

Entree

  • Vol­was­se­nen € 6
  • kin­de­ren 5 t/m 14 jaar € 3
  • kin­de­ren t/m 4 jaar gratis

In­for­ma­tie

Nieuwe Bavo

Ka­the­draal Haar­lem (Leidse­vaart 146) ligt aan de rand van het Haar­lemse Centrum en is daardoor een­vou­dig vanaf de Haar­lemse ringweg (N208) te bereiken. Er is ruime par­keer­gele­gen­heid voor auto’s en er zijn speciale vakken voor bussen.

De Ka­the­draal van Haar­lem maakt deel uit van het Grootste Museum van Neder­land grootste­mu­seum.nl en her­bergt kunst van Jan Dibbets, Marc Mulders, Jan Toorop, Mari Andriessen, Gijs Frieling, Han Bijvoet en vele anderen.

 

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose