Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Goede Week en Pasen in de Kathedraal

gepubliceerd: zondag, 31 maart 2019

Na Palm­zon­dag begint de Goede Week waarin we het lij­den en sterven van Jezus her­denken om in de nacht van zater­dag op zon­dag tij­dens de Paas­wake de opstan­ding van Christus te vieren.

Woens­dag­avond in de Goede Week om 19.30 uur is de Chrisma­mis. Tijdens deze Eucha­ris­tie­vie­ring vindt de ze­ge­ning plaats van de olie voor de zieken en geloofs­leer­lingen, alsook de wij­ding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de pries­ter­wij­ding en de consecratie van kerken en altaren. Tijdens de Chrisma­mis vernieuwen de pries­ters hun wij­dings­be­lof­ten.

Hierbij het over­zicht van vie­rin­gen in de Haar­lemse ka­the­draal.

14 april

Palm­zon­dag

10.00 uur Op Palm­zon­dag 14 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoog­mis, waarin de Bis­schop Mgr. dr. J. Punt de hoofd­cele­brant is. De Bavo Ccantorij zal de gezangen ver­zorgen.

16 april

Boete­vie­ring

19.30 uur Op dins­dag 16 april is er van 19.30 tot 21.00 uur een boete­vie­ring en aan­slui­tend gelegen­heid voor het per­soon­lijk ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. (vrije in- en uitloop)

17 april

Chrisma­mis

19.30 uur Op woens­dag 17 april is om 19.30 uur de Olie­wij­ding (Chrisma­mis) Mgr. dr. J. Punt zal in con­ce­le­bra­tie met de pries­ters van het bisdom en het militair or­di­na­ri­aat hierin voor­gaan. De gezangen wor­den ver­zorgd door de Senioren en Mannen van het Ka­the­draal Koor.

18 april

Witte Donder­dag

19.30 uur Op Witte don­der­dag 18 april is om 19.30 uur de plech­tige avond­mis, waarin het Mannen­koor de gezangen zal ver­zorgen.

19 april

Goede Vrij­dag

15.00 uur Op Goede Vrij­dag, 19 april is om 15.00 uur de Kruis­weg.
19.30 uur Om 19.30 uur zijn de Goede Vrij­dagplech­tig­he­den, waar­on­der de kruis­ver­ering. De Bis­schop Mgr. dr. J. Punt zal deze avond­plech­tig­heid voor­gaan. De Bavo­can­to­rij zal de gezangen ver­zorgen, waar­on­der de bekende Johannespassie van Jan Valkes­tijn.
21.00 uur Aan­slui­tend wor­den vanaf 21.00 uur de Lamen­ta­ties van Goede Vrij­dag gezongen door de Bavo Cantorij.

20 april

Paas­wake

21.00 uur De Paas­wake op zater­dag 20 april begint om 21.00 uur en Mgr. J. dr. Hendriks zal hoofd­cele­brant zijn. De Senioren en Mannen van het Ka­the­drale Koor zullen de gezangen ver­zorgen.

21 april

Hoog­feest van Pasen

10.00 uur Op Eerste Paas­dag 21 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoog­mis van Pasen met Mgr. dr. J. Punt als hoofd­cele­brant. Het Ka­the­drale Koor zingt.

22 april

Tweede Paas­dag

10.00 uur Op Tweede Paas­dag 22 april is de vie­ring om 10.00 uur met samenzang.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose