Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

24 Uur voor de Heer

gepubliceerd: zaterdag, 30 maart 2019

In het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo be­gon­nen de ‘24 uur voor de Heer’ op vrij­dag­avond 29 maart met een speciaal jon­ge­ren­pro­gramma. Daarbij was Mgr. Aldo Cavalli, nuntius van de paus in Neder­land, aanwe­zig.

De hele nacht door is er in het hei­lig­dom aanbid­ding met ruime biecht­gele­gen­heid. “Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegen­he­den om opnieuw te kunnen beginnen met lief hebben.”

Op zater­dag wordt het gebed af­ge­slo­ten met een plech­tige zegen en aan­slui­tend de eucha­ris­tie­vie­ring.

(Foto’s: Ramon Mangold voor Katho­liek­le­ven.nl)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose