Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Avond van de Martelaren

Vrijdag 12 april - 18.30 uur - Amsterdam

gepubliceerd: zondag, 24 maart 2019

Op vrij­dag 12 april or­ga­ni­seert Kerk in Nood in de Nicolaas­basi­liek de Avond van de Mar­te­la­ren. Die begint om 18.30 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring, gevolgd door een kruis­weg, muziek en ge­tui­ge­nissen over ver­volgde chris­te­nen. U hoort onder meer het verhaal van Bles­sing (23), een Nigeriaanse stu­dente die haar moe­der en zus verloor toen Fulani-her­ders tij­dens het avondmaal plots hun huis binnenvielen.

De ge­tui­ge­nissen - uit Nigeria, maar ook uit Syrië, Indonesië en Kenia - laten zien dat het ook vandaag de dag niet van­zelf­spre­kend is om in vrij­heid in Christus te geloven. Gebed voor de mar­te­la­ren, hun nabe­staan­den én hun ver­vol­gers is daarom essentieel. Komt u ook? Aanmel­den kan hier. Het is niet verplicht, maar gezien de verwachte opkomst wel gewenst.

Behalve in Am­ster­dam zijn er ook zulke avon­den op 22 maart in Zwolle (Basiliek van Onze Lieve Vrouw Ten He­mel­op­ne­ming) en op 5 april in Maas­tricht (Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee).

Details

datum: vrij­dag 12 april 2019
tijd: 18.30uur
locatie: Basiliek van de Heilige Nicolaas, Prins Hendrik­kade 73, Am­ster­dam
organi­sa­tie: Kerk in Nood - ACN Neder­land
web­si­te: www.kerkin­nood.nl

 
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose