Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Mgr Van Burgsteden 55 jaar priester

H. Mis in de Nicolaasbasiliek te Amsterdam

gepubliceerd: zondag, 17 maart 2019
foto: Arsacal.nl
Mgr Van Burgsteden 55 jaar priester

Zondag­mor­gen 17 maart werd in de Sint Nicolaas­basi­liek her­dacht dat mgr. Jan van Burgste­den sss 55 jaar priester is. Een mijl­paal en een aan­lei­ding om de bis­schop te fe­li­ci­te­ren en te bedanken voor het vele werk dat hij nog steeds verzet.

Mgr. Van Burgste­den (* 8 de­cem­ber 1935) is admini­strator van de bin­nen­stads­paro­chie waarvan de Sint Nicolaas­basi­liek de paro­chie­kerk is. Op 15 maart 1964 werd hij tot priester gewijd. In de Nicolaas werd het gevierd in de heilige Mis en de koffie na afloop. In de pastorie kwamen nog enkele naaste mede­wer­kers in de basiliek bijeen.

Mgr. Van Burgste­den is volop betrokken bij het ker­ke­lijk leven van Am­ster­dam, zijn commu­ni­teit van Sacra­men­tijnen in het Begijnhof, het bisdom (hij neemt deel aan de staf ver­ga­de­ring) en de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, waarvan hij lid is omdat hij ver­schil­lende taken voor de con­fe­ren­tie behartigt, zoals contact met de Nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen, de reli­gi­euzen en de interreli­gi­euze dialoog. Onlangs nog heeft hij aanvaard om natio­naal gedelegeerde voor de Eucha­ris­tische Congressen te wor­den.

Begin dit jaar verscheen over zijn leven bij uitgeverij Adveniat het boek “Jan van Burgste­den. Bis­schop voor de mensen” van de hand van Christian van der Heij­den.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de bis­schop met deze vijfen­vijf­tig jaar en wensen hem alle zegen toe voor de toe­komst. Dat de goede God hem ge­zond­heid mogen schenken en dat Zijn Geest hem moge blijven be­ge­lei­den!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose