Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rozenkransgebed voor de vrede

Donderdag 4 april - honderdste sterfdag Francisco Marto

gepubliceerd: vrijdag, 15 maart 2019

In 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de her­ders­kin­de­ren Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gelegen­heid van de her­den­king van de hon­derd­ste sterf­dag van de heilige her­der­tjes Francisco Marto (4 april 2019) en Jacinta Marto (20 februari 2020), nodigt de pa­ro­chie van Fatima de hele wereld uit om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘Rozen­krans voor de vrede’ mee te bid­den.

Donder­dag 4 april, 20 - 21 uur

Deze Rozen­krans wordt gebe­den op 4 april 2019 en 20 februari 2020 tussen 20.00 en 21.00 uur (Portugese tijd) in de pa­ro­chie van Fatima waar de her­ders wer­den gedoopt. Het bisdom vraagt de pa­ro­chies om waar moge­lijk mee te doen met dit gebed. Gelo­vi­gen kunnen zich na­tuur­lijk ook thuis aan­slui­ten bij dit gebed. Het wordt live uitgezon­den voor de hele wereld, via sociale media en op in­ter­net via Angelus TV.

Pro­gram­ma in Fatima

  1. Uitstelling van het Aller­hei­ligste
  2. Bidden van de rozen­krans (de geheimen van het licht)
  3. Toewij­ding aan het On­be­vlekte Hart van Maria

In­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over deze speciale gebeds­op­roep en Fatima staat op de web­si­te van Pa­ro­chie Mater Fátima waarin het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw van Fatima ligt.

Fatima

Paus Fran­cis­cus bezocht Fatima in 2017 van­wege het 100-jarig jubileum van de ver­schij­ningen van Maria. Op 13 mei verklaarde hij daar tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring Francisco en Jacinta heilig. Op dezelfde dag kwamen de Neder­landse bis­schop­pen als pelgrims naar de Onze-Lieve-Vrouwe­basi­liek in Maas­tricht om daar ge­za­men­lijk hun bis­dom­men en alle mensen die in de bis­dom­men wonen, toe te wij­den aan het On­be­vlekte Hart van Maria.

Vorig jaar hebben de Neder­landse bis­schop­pen elke maand op een speciale dag de Rozen­krans gebe­den met als intentie de vrede in de wereld. Gelo­vi­gen wer­den ook toen opge­roe­pen om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of samen met anderen.

 

H. Francisco en H. Jacinta Marto
H. Francisco en H. Jacinta MartoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose