Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

KvK-nummer voor parochies

gepubliceerd: donderdag, 14 maart 2019
KvK-nummer voor parochies

De Rooms-Katholieke parochies krijgen nog voor de zomer in 2019 een eigen nummer bij de Kamer van Koophandel. Dit wordt voor alle parochies, parochiële caritasin­stel­lingen en andere kerkelijke rechts­personen in één keer geregeld vanuit het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) in samen­wer­king met de bisdommen.

De overheid communiceert steeds meer regelingen en voorzieningen digitaal. Dit betekent dat een parochie voor deze com­mu­ni­ca­tie steeds vaker een Kamer van Koophandel (KvK) nummer moet hebben en/of E-herken­ning moet aanvragen. Tot nu toe werd daarvoor dan vaak het KvK-nummer van het SRKK gebruikt, maar met de verdergaande digita­li­sering is het wenselijk dat elke parochie over zijn eigen nummer bij de Kamer van Koop­handel beschikt.

Omdat het SRKK dit samen met het secre­ta­riaat van het CIO (Inter­ker­ke­lijk Contact in Overheidszaken), de bisdommen en de KvK oppakt, hoeven de parochies in dit stadium zelf niets te doen. Zij worden via het eigen bisdom geïnformeerd en krijgen na de inschrijving hun KvK-nummer toegestuurd. Met dit nummer kunnen zij een E-herkenningmiddel aanvragen op veiligheidsniveau 1. Dat betekent dat er daarmee bij­voor­beeld VOG’s, parkeervergunningen en bepaalde subsidies kunnen worden aangevraagd.

Hogere niveaus

Door het CIO, het Inter­ker­ke­lijk Contact in Overheidszaken, wordt intussen gewerkt om ook com­mu­ni­ca­tie tussen parochies en overheid op hogere veiligheidsniveaus mogelijk te maken. Hiervoor zijn beleids- en wetswijzigingen nodig en daarvoor is het CIO in gesprek met de overheid en de Kamer van Koophandel.

Streven is om een ingeschreven kerk­ge­meen­schap te kunnen verbinden aan een natuurlijk persoon (bij­voor­beeld een lid van het kerk­bestuur) met de nodige veiligheidswaarborgen voor deze persoon op bij­voor­beeld het gebied van privacy. Deze verbinding is nu nog niet mogelijk omdat uit een openbaar register als dat van de KvK volgens onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de ver­wer­king van persoonsgegevens waaruit de levensbeschouwing van iemand blijkt, alleen mag met bijzondere waarborgen omkleed. Onder meer op dit punt waakt het CIO over de veiligheid terwijl tegelijkertijd gezocht wordt naar goede oplossingen om het communiceren met de overheid via zogenoemde e-herkenning verder mogelijk te maken voor parochies.

(bron: rkkerk.nl)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose