Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sint Bonifatiusinstituut houdt Open Dag

Zaterdag 11 mei - 10.30 tot 16.00 uur - Tiltenberg Vogelenzang

gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2019

Naast het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord waar se­mi­na­risten wor­den opgeleid tot pries­ter, heeft Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ook het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius waar diakens en cate­chisten wor­den opgeleid en ook diverse cursussen kunnen wor­den gevolgd. Op zater­dag 11 mei 2019 kunnen geïn­te­res­seer­den kennis­ma­ken tij­dens de Open Dag.

Welkom

Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Kom dan naar de Open Dag van het St. Boni­fa­tius Instituut op zater­dag 11 mei 2019. De dag begint om 9.00 uur met de Lauden (Ge­za­men­lijk ochten­ge­bed) en de Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Op de Open Dag kun je kennis­ma­ken met het St. Boni­fa­tius instituut. Een dag­deel of een hele dag kennis­ma­ken met stu­den­ten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom!

Pro­gram­ma

Vanaf 10.30 uur voor­zien wij gesprekken met de studieprefect omtrent prak­tische zaken in ver­band met de studie, met de bis­schop­pe­lijk verant­woorde­lijke voor de oplei­dingen, de gees­te­lijk leidsman (spi­ri­tu­aal) van de oplei­ding over het ver­band tussen theo­lo­gie stu­de­ren en het gees­te­lijk leven als ook gesprekken en uit­wis­se­ling met stu­den­ten.

De dag ein­digt om 16.00 uur met het bid­den van de Vespers. Tevens is er de gelegen­heid kennis­ma­ken met de prach­tige locatie van De Tilten­berg en de ge­schie­de­nis van het huis.

Het St. Boni­fa­tius Instituut

Theo­lo­gie stu­de­ren is sterker wor­den, sterker in je eigen geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vin­den. Het Sint Boni­fa­tius­instituut geeft vele moge­lijk­he­den om je te ver­die­pen in het katho­lie­ke geloof: van korte cursussen tot het in deel­tijd behalen van een bachelor of master in de theo­lo­gie. De colleges en cursussen vin­den (voor­na­me­lijk) op zater­dag plaats.

De Tilten­berg

De Tilten­berg is een prach­tig en sfeer­vol gebouw, dichtbij de duinen in Vo­ge­len­zang (ten zui­den van Haar­lem) en is per auto of met het open­baar ver­voer te bereiken. Het adres is Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM Vo­ge­len­zang.

Aanmel­den

Wij verzoeken u zich aan te mel­den (ook in ver­band met de lunch) bij de studieprefect Drs. Diederik Wienen via e-mail: dwienen@tilten­berg.org of tele­fo­nisch 0252 - 345 333.

Details

datum: Zater­dag 11 mei 2019
tijd: van 10.30 tot 16.00 uur
(9.00 uur Lauden en Eucha­ris­tie­vie­ring)
locatie: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM  Vo­ge­len­zang
in­for­ma­tie: studieprefect Drs. Diederik Wienen
(0252) 345 333
dwienen@tilten­berg.org
web­si­te: www.bo­ni­fa­tius­in­sti­tuut.nl

 

De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, Vogelenzang
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose