Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Door de biecht kan ik mezelf zijn

Vrijdag 29 maart - 13.00 uur - 24 Uur voor de Heer - Heiloo

gepubliceerd: zaterdag, 9 maart 2019

Van vrij­dag 29 op zater­dag 30 maart vin­den de ‘24 uur voor de Heer’ plaats. De ‘24 uur voor de Heer’ nodigen uit om het sacra­ment van ver­zoe­ning (de biecht) te vieren in een context van aanbid­ding. Dat gebeurt ook vaak op bede­vaarten tij­dens een ‘avond van barm­har­tig­heid’.

In een video van Katho­liek­le­ven.nl ver­telt Renske de Greeuw (16) waarom zij biecht. Ze doet dat vanuit Assisi, als deel­ne­mer aan een bede­vaart van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De video laat zien wat er gebeurt op een avond van barm­har­tig­heid.

“De biecht is voor mij iets prachtigs,” ver­telt ze. “Als ik een tijdje niet heb gebiecht merk ik: ik word een beetje chagrijnig, ik geniet minder van de dingen.” De biecht is voor Renske een oplaad­mo­ment. Daarna kan ze weer met een schone lei aan de slag: “Jezus zei: Ik zend u uit in de wereld. Dat vat ik heel per­soon­lijk op.”

24 Uur voor de Heer in Heiloo

24 Uur voor de Heer - Heiloo

Paus Fran­cis­cus hoopt dat steeds meer pa­ro­chies in bis­dom­men deel­nemen aan de ‘24 uur voor de Heer’. Omdat het jong en oud vaak helpt ‘om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ontdekken’ (Misericordiae vultus, 17).

Vanaf vrij­dag 29 maart om 13.00 uur t/m zater­dag 30 maart 2019 om 13.00 uur wordt in de Genade­ka­pel, kapellaan 8 te Heiloo 24 uur gebe­den voor de Heer. Er is tevens ruime Biecht­gele­gen­heid.

Bid mee, laat u met God verzoenen, een kans voor u.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose