Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Door de biecht kan ik mezelf zijn

Vrijdag 29 maart - 13.00 uur - 24 Uur voor de Heer - Heiloo

gepubliceerd: zaterdag, 9 maart 2019

Van vrij­dag 29 op zater­dag 30 maart vin­den de ‘24 uur voor de Heer’ plaats. De ‘24 uur voor de Heer’ nodigen uit om het sacra­ment van ver­zoe­ning (de biecht) te vieren in een context van aanbid­ding. Dat gebeurt ook vaak op bede­vaarten tij­dens een ‘avond van barm­har­tig­heid’.

In een video van Katho­liek­le­ven.nl ver­telt Renske de Greeuw (16) waarom zij biecht. Ze doet dat vanuit Assisi, als deel­ne­mer aan een bede­vaart van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De video laat zien wat er gebeurt op een avond van barm­har­tig­heid.

“De biecht is voor mij iets prach­tigs,” ver­telt ze. “Als ik een tijdje niet heb gebiecht merk ik: ik word een beetje chagrijnig, ik geniet min­der van de dingen.” De biecht is voor Renske een oplaad­mo­ment. Daarna kan ze weer met een schone lei aan de slag: “Jezus zei: Ik zend u uit in de wereld. Dat vat ik heel per­soon­lijk op.”

24 Uur voor de Heer in Heiloo

24 Uur voor de Heer - Heiloo

Paus Fran­cis­cus hoopt dat steeds meer pa­ro­chies in bis­dom­men deel­nemen aan de ‘24 uur voor de Heer’. Omdat het jong en oud vaak helpt ‘om een ogen­blik van intens gebed te beleven en de zin van het eigen leven opnieuw te ont­dek­ken’ (Misericordiae vultus, 17).

Vanaf vrij­dag 29 maart om 13.00 uur t/m zater­dag 30 maart 2019 om 13.00 uur wordt in de Genade­ka­pel, kapellaan 8 te Heiloo 24 uur gebe­den voor de Heer. Er is tevens ruime Biecht­gele­gen­heid.

Bid mee, laat u met God verzoenen, een kans voor u.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose