Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jubileum Missio ad gentes Almere

gepubliceerd: zondag, 3 maart 2019

Op zater­dag 2 maart vierde Mgr. Punt dat het 12½ jaar gele­den is dat de Missio ad gentes in Almere is gestart. Een aantal missie­ge­zinnen, inder­tijd door Paus Bene­dic­tus XVI uitgezon­den en voort­ko­mend uit de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, zet zich in voor de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie en zij zijn een gees­te­lij­ke steun voor de pries­ters.

Op meer­dere plekken in ons bisdom, zoals Uithoorn, Den Helder, en Am­ster­dam, bestaan deze ge­meen­schappen. Een fees­te­lij­ke vie­ring mar­keerde voor Almere dit mooie jubileum en de bis­schop dankte de pries­ters en ge­zin­nen daaraan verbon­den voor hun ge­tui­ge­nis en inzet.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose