Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Boodschap paus Franciscus voor de vastentijd

“Veertigdagentijd roept op Paasmysterie intenser en concreter te beleven”

gepubliceerd: vrijdag, 1 maart 2019

In zijn bood­schap voor de Veer­tig­da­gen­tijd noemt paus Fran­cis­cus deze periode een oproep aan chris­te­nen om ‘het Paas­mys­te­rie intenser en concreter in hun per­soon­lijk, familiair en maat­schap­pe­lijk leven te belichamen, in het bij­zon­der door vasten, gebed en het geven van aalmoezen.’

Vasten wil zeggen onze hou­ding jegens de ander en de schep­ping ver­an­de­ren, schrijft de paus: ‘van de verlei­ding alles “te verslin­den” om onze gul­zig­heid te verza­digen tot het vermogen om te lij­den uit liefde. Liefde, die de leegte van ons hart kan vullen. Bidden om af te kunnen zien van het verafgo­den en de zelf­ge­noeg­zaam­heid van ons ik en bekennen dat wij de Heer en zijn barm­har­tig­heid nodig hebben. Aalmoezen geven om te tre­den uit de dwaas­heid voor ons­zelf te leven en alles te vergaren, in de illusie dat wij ons van een toe­komst verzekeren die ons niet toebehoort...’

Paus Fran­cis­cus ver­wijst naar de Veer­tig­da­gen­tijd die Jezus doorbracht in de woes­tijn en beschrijft dit als een binnen­gaan in de woes­tijn van de schep­ping om deze weer de tuin te laten wor­den van de ge­meen­schap met god die er voor de erfzonde was.

Ware beke­ring

De paus vraagt chris­te­nen om deze ‘guns­tige tijd’ niet vruch­teloos voorbij te laten gaan! ‘Vragen wij God om ons te helpen een weg van ware beke­ring op gang te brengen. Laten wij het egoïsme, de op ons­zelf geves­tigde blik opgeven en ons richten op het Pasen van Jezus; laten wij de naasten wor­den van de broe­ders en zusters in moei­lijk­he­den door met hen onze gees­te­lij­ke en mate­rië­le goe­de­ren te delen.’

Veer­tig­da­gen­tijd

De Veer­tig­da­gen­tijd begint op woens­dag 6 maart met Aswoens­dag en ein­digt op zater­dag 20 april met Stille Zater­dag. Van 6 maart t/m 20 april is 46 dagen, maar de zon­da­gen hoeven we niet te vasten waardoor 40 dagen over­blij­ven. Bovendien hoeven we op hoog­feesten niet te vasten. Dins­dag 19 maart is het Hoog­feest van H. Jozef en maan­dag 25 maart is het Hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer. Zo blijven er eigen­lijk nog maar 38 echte vasten­da­gen over.

De Veer­tig­da­gen­tijd wordt af­ge­slo­ten met de Goede Week die begint op 13 april met Palm­zon­dag. Woens­dag­avond 17 april vieren we de Chrisma­mis; 18 april, Witte Donder­dag, vieren we de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie; 19 april, Goede Vrij­dag, gedenken we het sterven van Jezus Christus aan het kruis en zon­dag 21 april (of de voor­af­gaande avond) vieren we de Opstan­ding van de Heer met het hoog­feest van Pasen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose