Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

De Nieuwe Bavo Bloeit

Lustrum voor Bloemsierkunst in de Kathedraal

gepubliceerd: woensdag, 20 februari 2019

Dit jaar viert De Nieuwe Bavo Bloeit haar eerste lustrum. Na vier eer­dere succes­volle edities maakt de Haar­lemse ka­the­draal aan de Leidse­vaart zich op voor de vijfde editie van ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’.

Dit jaar met ruim 60.000 bloemen ont­wor­pen en geschikt door 150 stu­den­ten en docenten van diverse Neder­landse oplei­dingen bloemsier­kunst en opnieuw onder de bezielende lei­ding van meesterbin­der Ingeborg Kemperman.

Met dit eve­ne­ment bena­drukt de Ka­the­draal Haar­lem haar gast­vrij­heid door bezoekers te ont­van­gen in een bloemen­zee van de majestueuze versierde koepel met uitlopers in de kapellen en hoog­koor. Vorig jaar werd de Nieuwe Bavo Bloeit bezocht door 5.000 bezoekers waar­on­der vele uit het bui­ten­land.

Pro­gram­ma

Het pro­gram­ma dit jaar is ruim gevuld met o.a. koepel­tochten, Ka­the­drale rond­lei­dingen & diverse concerten. Enkele hoogte­pun­ten: de koepel­tochten zijn spectaculair door vanaf het hoogste punt het uit­zicht op de vele bloemencreaties. Rond­lei­dingen langs de mooiste plekken van de Ka­the­draal en Kathe­draal­Mu­seum. De avondopen­stel­lingen van vrij­dag 5 april & vrij­dag 12 april. Diverse concerten van o.a. Haar­lemse koren, Bavo­can­to­rij (Choral Evensong). Zater­dag 13 april is de laatste dag van De Nieuwe Bavo Bloeit. Deze valt samen met de intocht van het bloemencorso Bollenstreek 2019 in Haar­lem.

Openingstij­den & entree

Vrij­dag 5 april t/m zater­dag 13 april 10.00 - 16.30
Uit­zon­de­ring zon­dag 7 april: vanaf 12.00 - na de Eucha­ris­tie­vie­ring

Avondopen­stel­lingen:
vrij­dag 5 april 19.30 - 21.30 uur
vrij­dag 12 april 19.30 - 21.30 uur
zater­dag 13 april 10.00 - 20.00 uur

Entree

  • Vol­was­se­nen € 6
  • kin­de­ren 5 t/m 14 jaar € 3
  • kin­de­ren t/m 4 jaar gratis

In­for­ma­tie
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose