Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eenvoudige activiteit voor communicanten

gepubliceerd: zaterdag, 23 februari 2019
Eenvoudige activiteit voor communicanten

Pa­ro­chies wor­den dit jaar ook weer uit­ge­no­digd om mee te doen aan een mooi en een­vou­dig ini­tia­tief: Com­mu­ni­can­ten bid­den voor Communi­can­ten. In veel pa­ro­chies gaan communie­groepen weer een Wees­ge­groet bid­den voor andere com­mu­ni­can­ten. Zo zijn de kin­de­ren met elkaar verbon­den als de kralen van de rozen­krans.

Sinds de start in 2012 hebben al ruim 15.000 com­mu­ni­can­ten in Neder­land met elkaar een ket­ting van gebed gevormd. Deze ac­ti­vi­teit van Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren wordt van harte aan­be­vo­len door het bisdom.

Deelname vraagt géén lokale organi­sa­tie

Gevraagd wordt slecht om met uw com­mu­ni­can­ten samen één Wees­ge­groet te bid­den voor de andere com­mu­ni­can­ten in ons land, bij­voor­beeld tij­dens de voor­be­rei­ding, de Pre­sen­ta­tie­vie­ring of de Eerste Communie­vie­ring. Meld deelname van uw pa­ro­chie aan op de web­si­te.

Gratis felici­ta­tie­kaarten

Van­wege haar 10-jarig jubileum biedt Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren aan alle com­mu­ni­can­ten van deel­ne­mende pa­ro­chies een kleurige felici­ta­tie­kaart aan.

Vermeld daarvoor op het aanmeld­for­mu­lier:

  • aantal com­mu­ni­can­ten
  • plaats­naam en datum/data van het ge­za­men­lijk Wees­ge­groet
  • adresge­ge­vens voor toezen­ding
Verteltheater

Online Verteltheater voor Veer­tig­da­gen­tijd en Pasen

Op de kin­der­pa­gina van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren kunnen kin­de­ren kijken én luis­te­ren naar ver­tellingen over het leven van Jezus, vanaf zijn Menswor­ding t/m zijn Ver­rij­ze­nis. Klik hier voor een trailer. De twaalf verhalen en bijbe­ho­rende illus­tra­ties zijn ook te down­loa­den voor offline gebruik.

In­for­ma­tie, downloads en bidvriendjes

Op de web­si­te wordt op een land­kaart van Neder­land bijge­hou­den vanuit welke plaatsen com­mu­ni­can­ten deel­ne­men. Ook vindt u hier diverse ma­te­ri­alen om gratis te down­loa­den, zoals een mooie gebeds­kaart met het Wees­ge­groet. Graag atten­de­ren we u op het verzoek onderaan de campagne­pa­gina: er wor­den bidvriendjes gezocht voor erns­tig zieke kin­de­ren.

We hopen dat u met dit kin­der­werk ook uw pa­ro­chie op de kaart wilt zetten!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose