Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren zijn niet de toekomst maar het heden

Pelgrims maken zich weer klaar voor vertrek uit Panama

gepubliceerd: zondag, 27 januari 2019

Pelgrimage naar het veld

Zoals altijd gingen de WJD-gan­gers in een grote stroom naar het veld om te over­nach­ten. Een rela­tief korte pelgrimage van 2½ km, waar we an­der­half uur over gedaan hebben. De tocht werd vergezeld door een hoop gezang in ver­schil­lende talen. Na de pelgrimage kwamen we aan op het veld.

We zaten rela­tief dicht bij het podium. Ook een klein groepje uit Soná, waar we het voor­pro­gramma had­den zat bij ons op het veld. De Panamezen zijn steeds ontroerd over ons afscheid. Vele foto’s, vrien­denverzoeken, uitwisselen van nummers en al volop aan het whatsappen ondanks de taalbarrière. Voor de meesten van ons voelt het een beetje apart als iemand die je een paar keer naar de kerk heeft gebracht jouw nummer vraagt en appt hoeveel hij je al mist of wanneer iemand waar­mee je op de foto bent geweest je uit­ge­breid appt en in een groepsapp stopt met allemaal Panamezen. Blijk­baar hechten de Panamezen zich snel aan ons.

Vigilie - community creates opportunity

Op het veld aange­ko­men kon­den we rus­tig even wat bij­ko­men en spel­le­tjes spelen. Na een ontspannen tijd begon de avond­wake. De Aanbid­ding werd ingeleid door Paus Fran­cis­cus. Hij sprak over hoe we onze pijnen en moei­lijk­he­den bij Maria mogen neerleggen. Zoals de heilige Alfredo ook zijn moei­lijk­he­den bij Jezus neerlegde. Daar­naast sprak de paus over dat we edu­ca­tie, werk, familie en ge­meen­schap nodig hebben om toe­komst te creeëren. Ge­meen­schap zorgt voor kansen. Tieners schamen zich om bij Jezus aan te sluiten, maar zoals Don Bosco een ge­meen­schap van tieners verzamelde zo kon­den er weer kansen ontstaan. De paus moe­digde ons nogmaals aan om in deze aanbid­ding onze pijnen en moei­lijk­he­den bij Jezus neer te leggen.

De jon­ge­ren zijn niet de toe­komst ...

Om zes uur ’s ochtends wer­den we met ongekend en­thou­sias­me gewekt. De muziek staat vrijwel overal in Panama te hard dus op dit vroege uur leverde dat kleinere en grotere ochtendhumeuren op. Zo open en bloot met ie­der­een door elkaar is dat een inte­res­sant gebeuren. De ene persoon heeft een half uur tot een uur nodig om uit z’n slaap­zak te komen en de andere persoon danst vanaf de eerste klanken al mee met de WJD-dans­groep.

Later op de ochtend had­den we de slot­mis met de Paus. In zijn preek sprak hij over op missie gaan. We moeten als jon­ge­ren onze dromen blijven najagen anders wor­den het zwakke fantasieën. We moeten betrokken raken in de dromen voor morgen en er voor vechten, vechten voor je eigen ruimte. ‘Your space is today.’

“Jon­ge­ren jullie zijn niet de toe­komst, we vin­den dat leuk om te zeggen maar jullie zijn het heden. Leef de droom die God droomt niet morgen maar vandaag. Het zal je doen opstaan, doen bewegen, doen ver­won­deren. Open je voor de Heilige Geest, zodat er een nieuw Pink­ste­ren op de wereld plaats­vindt.”

Aan het einde van de Mis smeekt de Paus bij Maria haar bescher­ming af voor de jon­ge­ren. Daar­mee ein­digt ook deze Mis met de aanspo­ring en de woor­den: ‘he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra.’ (Zie de dienst­maagd des Heren mij geschiede naar Uw woord, het thema van de WJD).

Carolien Hoogen­boom


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose