Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

WJD-feestje op Ameland

Met 180 deelnemers op de boot naar WJD@Home

gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2019

Vrij­dag 25 januari vertrekt om 18.00 uur de boot naar Ameland met daarop het meren­deel van de in totaal 180 deel­ne­mers (jon­ge­ren en bege­lei­ders) aan het thuis­pro­gramma voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen op Ameland. Or­ga­ni­sa­tor Gerrie Conen: “we vin­den het superleuk om dit met jon­ge­ren uit hele land te doen en vanaf Ameland mee te leven met de WJD in Panama.”

Gerrie Conen is beleids­me­de­werker voor JongKatho­liek, onder­deel van het Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­lie­ke Kerk­ge­noot­schap in Neder­land (SRKK) en gericht op jeugd en jon­ge­ren. “Het was al gauw dui­de­lijk dat Panama in ieder geval voor veel jon­ge­ren onder de 18 een brug te ver zou zijn. Qua reis­kos­ten, maar ook omdat deze WJD niet samenvallen met een school­va­kan­tie in ons land. Vandaar dat we al tij­dig een thuis­pro­gramma hebben bedacht onder de titel WJD@home. Ameland heeft net als Panama bovendien zee, natuur en aar­dige mensen,” lacht Gerrie.

Geloof, moed en durf

Het thema van deze WJD@home is het­zelfde als voor de WJD in Panama: “Zie de dienst­maagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38). Paus Fran­cis­cus bena­drukt dat Maria met haar geloof, moed en durf een voor­beeld is voor jon­ge­ren en de Kerk.

Op het pro­gram­ma staan behalve uitwaaien op het strand onder meer catechese door de aanwe­zige bis­schop­pen mgr. Van den Hende (Bisdom Rotter­dam) en mgr. Van den Hout (Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den). Verder is er een live verbin­ding met Panama om de gebeur­te­nissen tij­dens de WJD daar te kunnen volgen en mee te kunnen beleven. De eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag­och­tend wordt vanaf Ameland uitgezon­den op NPO2 door KRO-NCRV vanaf 10.30 uur.

Bussen met deel­ne­mers

“Zoals dat met jon­ge­ren wel vaker gaat, hebben velen zich pas op het laatste moment aangemeld, maar toen dat eenmaal op gang kwam ging het ook goed rollen. Er komen zelfs bussen met deel­ne­mers uit de bis­dom­men Roermond en Rotter­dam”, aldus Gerrie. Zondag 27 januari nemen de deel­ne­mers rond 17.00 uur de boot terug naar het vasteland. Net als de WJD in Panama zijn de WJD@home dan afgelopen.

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose