Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wereldjongerendagen officieel geopend

Paus arriveert vandaag

gepubliceerd: woensdag, 23 januari 2019
foto: Arsacal.nl
Wereldjongerendagen officieel geopend

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn dins­dag 22 janu­ari 2019 officieel geopend met een ope­ningsmis in Panamastad. Deze heilige mis vond plaats op campo Santa Maria la Antigua, gelegen aan de Pacific Ocean. Kar­di­naal Jose Domingo Ulloa Mendieta van Panama stad is de hoofd­cele­brant. Voor­af­gaand aan de mis zijn de vlaggen van de 193 deel­ne­mende lan­den gehesen.

Woens­dag 23 janu­ari arriveert paus Fran­cis­cus in Panama om met de deel­ne­mers uit de hele wereld deze WJD te vieren. De WJD duren zes dagen met als hoogte­pun­ten op zater­dag­avond de avond­wake en zon­dag­och­tend de slui­tingsmis, beide met de paus. Hier wor­den tussen de 500.000 en 750.000 jon­ge­ren verwacht om samen hun geloof te kunnen delen en vieren. Donder­dag 24 janu­ari wordt de paus officieel verwelkomd in een speciale wel­komstceremonie in aanwe­zig­heid van alle deel­ne­mers aan de WJD.

De 130 Neder­landers zijn deze week onder­ge­bracht bij gastgezinnen in een arme wijk van Panama stad; Las Mañanitas. De jon­ge­ren maken mee hoe veel Panamezen leven met weinig. Sanitaire voor­zie­ningen zijn bij­voor­beeld niet altijd aanwe­zig bij de gastgezinnen. Toch zit de stem­ming er goed in door de harte­lijk­heid en gast­vrij­heid waar­mee de jon­ge­ren wer­den ontvangen.

150.000 geregistreerde deel­ne­mers

Het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat er 150.000 pelgrims zijn geregistreerd voor deelname aan de officiële evene­menten. Dat is een stuk minder dan voor­gaande jaren. Aan de WJD in Krakau namen bij­voor­beeld 3 miljoen jon­ge­ren deel en in 2013 in Rio de Janeiro 3,7 miljoen jon­ge­ren. Maar de ge­schie­de­nis van de WJD laat ook kleinere aantallen zien, zoals in 2008 in Sydney (400.000 deel­ne­mers) en 2002 Canada (800.000). Het huidige aantal heeft ook te maken met het feit dat de WJD dit keer niet in juli of au­gus­tus plaats­vin­den maar in janu­ari. Voor jon­ge­ren uit de regio is dat prettig maar onder meer voor Europese deel­ne­mers is janu­ari lastiger omdat dit niet samenvalt met een school­va­kan­tie. Vanaf het begin heeft de WJD-organi­sa­tie daarom reke­ning gehou­den met een rela­tief klein aantal deel­ne­mers.

‘Een dag zonder processie is een dag niet geleefd’

Mgr. Hendriks is maan­dag gearri­veerd in Panama. Mgr. De Jong, hulp­bis­schop van bisdom Roermond vergezelt de 130 Neder­landse jon­ge­ren al een week langer in het gast­bis­dom Soná en is en­thou­siast over de grote gast­vrij­heid van de pa­ro­chie Sint Isidorus in Soná, waar men in eerste instantie op meer Neder­landers gerekend had. Dat weerhoudt de pa­ro­chi­anen er niet van alles uit de kast te halen om de Neder­landse deel­ne­mers zich welkom te laten voelen.

Dat gebeurt ook door middel van processies. Meereizend priester uit aarts­bis­dom Anton ten Klooster: ‘De laatste avond in het gast­bis­dom Soná was er een licht­pro­ces­sie en een grote maal­tijd op het kerk­plein. De processie was bepaald niet de eerste... Een dag zonder processie is een dag niet geleefd!’

Vloggers

Met de jon­ge­ren die in Panama vloggen voor het video­ka­naal van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Katho­liek­le­ven.nl en Jong Katho­liek gaat het goed. Femke van Dijk ver­telt: ‘Ik vind de WJD tot nu toe geweldig, één groot avontuur. De behulp­zaam­heid en gast­vrij­heid van de locals, het feestje bouwen, de en­thou­siaste geloofs­be­le­ving en de prachtige natuur met het mooie weer na­tuur­lijk. Het inter­viewen vind ik mooi om te doen, omdat je dan ook echt die persoon een klein beetje leert kennen. Echt, die diepgang erin doet het hem. Adios!’

(bron: rkkerk.nl)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 21 februari 2020Bavodag 2020 - Jij kent mij
maandag, 3 februari 2020Rob Polet begeleidt jongerenbedevaart Rome Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
dinsdag, 19 november 2019Informatieavond jongerenbedevaart Rome Video
woensdag, 6 november 2019Ikhebeenwillibrordbijbelnodig.nl
woensdag, 6 november 2019Jongerencollecte
dinsdag, 22 oktober 2019Jongeren op bedevaart naar Rome
donderdag, 17 oktober 2019Encycliekreeks - Laborem Exercens
woensdag, 25 september 2019Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart Rome Fotoreportage
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
donderdag, 5 september 2019Jongerenplatform zoekt versterking
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
woensdag, 26 juni 2019Thema WJD 2022 bekendgemaakt Video
woensdag, 22 mei 2019Tienerkamp BreakOut Fotoreportage
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden Fotoreportage
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
woensdag, 17 april 2019Wereldjongerendag Heemskerk Fotoreportage
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
maandag, 11 maart 2019The Missionary SchoolBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose